TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Diễn đàn Khuyến học & Giáo dục | Mùa xuân – Khuyến học khuyến tài trên Đất Tổ
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Năm 2018
T2T3T4T5T6T7CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Giáo dục-Khuyến học 


 Ước mơ từ Làng 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Diễn đàn Khuyến học & Giáo dục 05.2018
Mùa xuân – Khuyến học khuyến tài trên Đất Tổ
03.2016

Xem hình
Quy luật của thời gian, mùa xuân khởi đầu vòng tuần hoàn vĩnh cửu; mùa xuân của sự sinh sôi nảy nở và phát triển của vạn vật; mùa của sự sống đang đâm trồi nảy lộc, trổ hoa. Đối với mỗi người đều có sự cảm nhận, sự rung động trước mùa xuân, mùa của tình yêu, hạnh phúc và ước vọng về những đổi thay trong cuộc sống; mùa của yêu thương và sẻ chia trước những số phận, hoàn cảnh cần được giúp đỡ…

Những người làm công tác Khuyến học, khuyến tài có chung cảm nhận đó và những ngày "tháng ba mùa con ong đi lấy mật" của năm  Bính Thân -  2016 thì cảm nhận về mùa xuân và sức lan tỏa mạnh mẽ của mùa xuân khuyến học, khuyến tài trên quê hương của các Vua Hùng ngày càng rõ nét...
 
Nhìn lại kết quả hoạt động “Khuyến học, khuyến tài” năm 2015, một năm mà cái "sự học" đã trở thành nền nếp, nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời ở các bậc phụ huynh, học sinh và cả hệ thống chính trị đã sâu sắc hơn và thực sự chuyển biến trong hành động. Vai trò, vị thế, sức lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động khuyến học từ tỉnh tới các cơ sở đã tạo động lực, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội trong đó công tác tuyên truyền là việc làm hết sức quan trọng. Hội đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 11/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, Quyết định 89/QĐ-TTg, 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời... tuyên truyền gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua khuyến học và tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp, về các sự kiện quan trọng của Hội Khuyến học Việt Nam, của tỉnh Phú Thọ... Hàng trăm tin, bài trên các Báo, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đài truyền thanh địa phương, bản tin, Tập san Khuyến học khuyến tài Đất Tổ…đã tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ngành, các cấp cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân vì vậy hoạt động khuyến học khuyến tài đã đi vào nền nếp, phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu…

Cùng với công tác tuyên truyền Hội đã chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển hội viên. Các cấp hội đã tích cực, chủ động nâng cao chất lượng hoạt động của hội cơ sở, gắn với xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Toàn tỉnh hiện có 5.751 chi hội và ban khuyến học, 343.947 hội viên (tăng 245 chi hội và ban khuyến học, 16.708 hội viên so với năm 2014). Nội dung phương thức hoạt động hội được đổi mới, đi vào chiều sâu sát với cơ sở.

Hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường là một trong những chức năng cơ bản, quan trọng nhất của hoạt động khuyến học khuyến tài Đất Tổ. Các cấp hội đã vận động 202 học sinh nghèo không bỏ học, 470 học sinh khuyết tật ra lớp góp phần củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS. Tích cực tham gia với nhà trường giáo dục hạnh kiểm và kỹ năng sống cho học sinh, phòng, chống bạo lực học đường, triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Trong năm, các cấp hội đã trao 14.364 suất quà tết và học bổng với tổng số tiền 20.694,5 triệu đồng; trao học bổng cho học sinh nghèo từ quỹ khuyến học tỉnh và nguồn tài trợ 9.084 suất học bổng, 421 xe đạp, 29.945 cuốn vở, 80 bộ quần áo cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và vượt khó đến trường. Hỗ trợ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế 975 triệu đồng. Chương trình khen thưởng giáo viên và hoc sinh đạt thành tích xuất sắc. Tổng kết năm học 2014-2015, các cấp hội đã thưởng 43.451 lượt giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy trị giá 6.899 triệu đồng.

Các cấp hội phối hợp các ngành có liên quan tổ chức chương trình vận động hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tổng giá trị vận động được 122.623 triệu đồng (trong đó trao học bổng, khen thưởng, quà, hỗ trợ bồi dưỡng nhân tài, tặng nhà và hỗ trợ bò cho gia đình học sinh nghèo hiếu học trị giá 29.928,5 triệu đồng).


Xã hội hoá các hoạt động xây dựng, phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài, các giải thưởng và học bổng, tạo động lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương

 

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học và triển khai chỉ đạo mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tuớng Chính phủ và Kế hoạch 2577/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã được các cấp hội quan tâm chỉ đạo một cách có hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động, trong lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể về xây dựng một xã hội học tập, về "chân dung" của công dân học tập suốt đời ...Trong năm 2015, toàn tỉnh có 129.367 gia đình hiếu học, 1.357 dòng họ hiếu học, 2.433 cộng đồng khuyến học; có  3791 Gia đình học tập, 82 Dòng họ học tập, 124 Cộng đồng học tập.

Phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu là sự nối tiếp phát huy truyền thống hiếu học của người Đất Tổ và thế hệ hôm nay đang tiếp tục truyền cảm hứng cho lớp trẻ những chủ nhân của quê hương, đất nước, lấy việc học làm trọng, để khi các em bước vào đời mang theo một “gia tài” kiến thức để rồi tạo lập cuộc sống bằng “vốn liếng” thực, tự tin bước những bước đầu đời vững vàng, kiêu hãnh và để cho "sự học", học suốt đời của mỗi người dân Phú Thọ thực sự góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của chính bản thân, gia đình họ, của toàn xã hội.

Năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón nhận Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng,  trong đó nhấn mạnh về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời... tổ chức hội và đội ngũ những người làm công tác khuyến học nắm chắc thời cơ, xây dựng chương trình hành động thiết thực, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm.

- Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên truyền với những hình thức đa dạng, phong phú: trên các phương tiện thông tin đại chúng, chuyên trang KHKT Đất Tổ, tổ chức các hình thức thi tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về KHKT, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, tuyên truyền kỷ niệm 20 thành lập Hội KHVN, Đại hội khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 ... gắn với hội thi cán bộ khuyến học giỏi (vào trung tuần tháng 8/2016) để thực sự tạo sự chuyển biến về nhận thức của toàn xã hội về chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trọng gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Phấn đấu trong năm 2016, có 70 % gia đình, 50% dòng họ, 60% cộng đồng, 70% đơn vị đạt danh hiệu học tập.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội gắn với củng cố tổ chức, phát triển, nâng cao chất lượng hội viên. Tổ chức tốt Hội thi Cán bộ khuyến học giỏi cấp tỉnh. Tập trung triển khai tốt Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Hôị Khuyến học giai đoạn 2016-2018; Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Hội Khuyến học giai đoạn 2016-2020; Chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học và Hội LHPN tỉnh giai đoạn 2016-2020. Nội dung chính của các chương trình là đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục vận động các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hỗ trợ giáo dục trong nhà trường. Chú trọng hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học khá, giỏi, vượt khó đến trường bằng hình thức hỗ trợ 1+1; 1+n…; tặng quà cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng giáo viên và học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập...

- Tổ chức thành công Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, vinh danh khuyến học, khuyến tài lần thứ VI, năm 2016.

- Tiếp tục xã hội hoá các hoạt động xây dựng, phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài, các giải thưởng và học bổng, tạo động lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Năm hết tết đến, xuân về … vòng xoay của thời gian cứ thế diễn ra; không đợi, không chờ bất cứ ai … Mùa xuân đến và đi cũng rất nhanh, quy luật của thời gian và cuộc sống vẫn cứ sẽ nối tiếp như cuộc đời của mỗi chúng ta và cái "sự học" đã và đang khởi sắc, nở rộ như hoa mùa xuân, hương sắc của mùa xuân ngọt ngào, ấm áp; mùa xuân của yêu thương, đoàn tụ, gợi cho mỗi người những kỷ niệm rất đỗi thân thương và mùa xuân khuyến học trên quê hương của các Vua Hùng với những thành tựu, kết quả đạt được sẽ giúp chúng ta - những người làm công tác khuyến học tự tin có thêm cảm hứng trong công việc, trong cuộc sống thường nhật để rồi có động lực, tình cảm và trách nhiệm nhiều hơn đối với các hoạt động khuyến học khuyến tài, góp một phần sức lực nhỏ bé của mình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã đề ra.

Mùa xuân Bính Thân đã đến với mọi người, mọi nhà, mang đến tình yêu, niềm tin, hy vọng. Năm “Con Khỉ” thông minh, năng động hứa hẹn có nhiều đổi thay trên quê hương Đất Tổ của các Vua Hùng.

Nguyễn Thị Kim Hải – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

 

Hội Khuyến học Việt Nam

 


  Tin mới cập nhật 
Quảng ngãi: Sơn Tịnh sinh hoạt chuyên đề xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời
Quảng Ngãi: Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Tỉnh
Bạc Liêu: Công tác khuyến học ở huyện Đông Hải đã khơi dậy truyền thống hiếu học đến nhiều gia đình
Phú Thọ: Liên gia họ Hà ở thị trấn Đoan Hùng làm khuyến học
Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử từ những việc nhỏ nhất
Nghệ An: Trao thưởng cho 170 giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc
Nghệ An: Chi tiền tỷ xây phòng đọc sách miễn phí cho trẻ em
Hà Giang: Một cuộc tập huấn bổ ích, chắc chắn sẽ lan toả và đem lại hiệu quả thiết thực
Nhà giáo Phạm Hùng, người nặng lòng với công tác khuyến học
Phú Thọ: Xây dựng mô hình “Công dân học tập” đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại tỉnh Phú Thọ
Quảng Nam: Công tác khuyến học từ một dòng họ
Thầy giáo già với ngôi trường học nổi trên biển hồ Campuchia
Đồng Tháp: Ngày Hội 'Sách và Văn hóa đọc' hưởng ứng Ngày sách Việt Nam
Thái Bình: Xây dựng Quỹ khuyến học gia đình góp phần thúc đẩy Giáo dục và Đào tạo
Phú Thọ: Hội Khuyến học huyện Đoan Hùng tổ chức, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ lần thứ IV
Tài liệu 'Giáo dục người lớn - Chuyên ngành giáo dục mới'
Hội Khuyến học Quảng Nam cấp 950 suất học bổng đến học sinh hiếu học
Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nâng cao hiệu quả công tác khuyến học trong bối cảnh mới
Lồng ghép tiêu chí “Cộng đồng học tập” vào danh hiệu Nông thôn mới

 Tiêu điểm 
Quảng Nam: Công tác khuyến học từ một dòng họ
Thầy giáo già với ngôi trường học nổi trên biển hồ Campuchia
Đồng Tháp: Ngày Hội 'Sách và Văn hóa đọc' hưởng ứng Ngày sách Việt Nam
Bạc Liêu: Công tác khuyến học ở huyện Đông Hải đã khơi dậy truyền thống hiếu học đến nhiều gia đình
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại tỉnh Phú Thọ
Nhà giáo Phạm Hùng, người nặng lòng với công tác khuyến học
Phú Thọ: Xây dựng mô hình “Công dân học tập” đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0
Hà Giang: Một cuộc tập huấn bổ ích, chắc chắn sẽ lan toả và đem lại hiệu quả thiết thực
Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ điện tử từ những việc nhỏ nhất
Nghệ An: Chi tiền tỷ xây phòng đọc sách miễn phí cho trẻ em


Thời gian mở trang: 0.147 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 043 7726151 - Website: 043 7726148 - FAX: 043 7726152 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Lương Thanh Sở - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.