TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Thông tin khuyến học địa phương | Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Bảy 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Công dân Khuyến học 


 Truyền hình thực tế 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Thông tin khuyến học địa phương 07.2024
Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028
12.2023

Xem hình
Ngày 28/12, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có ông Lê Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và bà Phạm Thị Hòe – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Dự Hội nghị còn có lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và gần 300 đại biểu cán bộ khuyến học địa phương. 

Gần 209 tỉ đồng dành cho khuyến học – khuyến tài

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028- Ảnh 2.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

Hội đã tham mưu kịp thời, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền để triển khai có hiệu quả hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò nòng cốt, liên kết với các tổ chức, các lực lượng xã hội, tiến hành cuộc vận động đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong nhân dân, tạo nên phong trào toàn dân tham gia làm giáo dục và góp phần xây dựng xã hội học tập.

Đến nay, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã xây dựng và tiếp tục triển khai 21 chương trình phối hợp. Qua đó, nâng cao số lượng hội viên khuyến; tổ chức hội phát triển, hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thu hút ngày càng đông đảo các tổ chức, các lực lượng tham gia.

100% đơn vị giáo dục, cơ quan, đơn vị vũ trang của tỉnh Phú Thọ có tổ chức hội khuyến học (đạt chỉ tiêu). 72% doanh nghiệp có tổ chức hội (vượt chỉ tiêu Đại hội 12%). Tỉ lệ hội viên đạt 41,3% dân số (vượt chỉ tiêu Đại hội 9,3%). 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

92,3% hội khuyến học huyện, thành, thị và đơn vị trực thuộc hội khuyến học tỉnh đạt vững mạnh (vượt chỉ tiêu 2,3%); 98% hội khuyến học cơ sở đạt vững mạnh (vượt chỉ tiêu 10,8%).

Công tác tuyên truyền được Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tiến hành thường xuyên, liên tục, đổi mới về nội dung và hình thức. Phong trào thi đua khuyến học tiếp tục được đẩy mạnh, lan tỏa tới tất cả các cộng đồng, cơ quan, đơn vị vũ trang, gia đình, dòng họ… gắn với học tập và làm theo tư tưởng học tập suốt đời và tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tặng Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

Trung bình hàng năm, toàn tỉnh Phú Thọ có 88,3% Gia đình học tập (vượt 3,3%); 85,6% Dòng họ học tập (vượt 5,6%); 88,2% Cộng đồng học tập (vượt 3,2%), 97% Đơn vị học tập (vượt 3%); 70% người từ 16-60 tuổi là Công dân học tập.

Công tác kiểm tra, thi đua, khen thưởng, xây dựng và phát triển quỹ khuyến học đạt kết quả cao. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã vận động, hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường đạt gần 900 triệu đồng (vượt chỉ tiêu 200 triệu đồng). 100% tổ chức hội có quỹ khuyến học (đạt chỉ tiêu đề ra)

Quỹ khuyến học toàn tỉnh Phú Thọ (tính cả cơ sở) trong nhiệm kỳ qua đạt gần 209 tỉ đồng. Bình quân quỹ/người dân đạt 79.000 đồng (vượt chỉ tiêu gần 9.800 đồng/người dân).

Hoạt động nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội về các lĩnh vực liên quan được chú trọng. Kết quả hoạt động hội trong nhiệm kỳ qua đã tạo những nhân tố mới, hỗ trợ tích cực cho ngành giáo dục thực hiện chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và củng cố kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại tỉnh Phú Thọ.

Trong 5 năm liên tục, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ luôn được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là đơn vị xuất sắc trong tốp đầu của cả nước, được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phấn đấu một nửa dân số tỉnh Phú Thọ là hội viên hội khuyến học

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt, năng động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, triển khai có hiệu quả, nâng cao chất lượng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác khuyến học, hình thành phong trào học tập sôi nổi, sâu rộng trong nhân dân; tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng các hoạt động hội về cơ sở.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028- Ảnh 4.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018-2023. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua khuyến học gắn với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới/đô thị văn minh, góp phần thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ phấn đấu, trong nhiệm kỳ 2023-2028, 100% cán bộ và hội viên khuyến học được tập huấn, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

100% cơ quan, đơn vị vũ trang, 80% doanh nghiệp có tổ chức hội. Tỉ lệ hội viên hội khuyến học đạt trên 50% dân số toàn tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt quan tâm đến phát triển tổ chức hội ở các cơ quan, trường học, đơn vị vũ trang, doanh nghiệp chưa có tổ chức hội. Tăng cường mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp phát triển hội viên trên cơ sở lấy đảng viên làm nòng cốt.

95% gia đình, 90% dòng họ, 95% khu dân cư, 100% tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn đạt danh hiệu học tập. Đồng thời phấn đấu trung bình quỹ khuyến học/người dân đạt 110.000 đồng/người.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả công tác khuyến học của tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động khuyến học - khuyến tài trong nhiệm kỳ tới (2023-2028).

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028- Ảnh 5.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

Đại hội đã bầu ra 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Phú Thọ được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận, trong 5 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là thúc đẩy sự nghiệp giáo dục – đào tạo của tỉnh Phú Thọ có những bước tiến quan trọng.

Tuy còn nhiều khó khăn do khách quan mang lại như đại dịch COVID-19, Hội đã đạt được kết quả toàn diện đáng trân trọng.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028- Ảnh 6.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

Thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan biểu dương những thành tích xuất sắc của Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban, ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động đạt được những kết quả tích cực trên.

Để Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ hoàn thành những nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam lưu ý, hội khuyến học các cấp trong tỉnh Phú Thọ cần chú ý đến việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự học, khuyến học - khuyến tài, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ có các quyết định, kế hoạch thực hiện nội dung của phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" và Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào này.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028- Ảnh 7.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao 100 triệu đồng học bổng tặng học sinh vượt khó, hiếu học của tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ

"Nếu tinh thần thực hiện phong trào thi đua này được chỉ đạo thực hiện như phong trào "Cả nước thi đua xây dựng nông thôn mới" thì đất nước ta sẽ xây dựng được con đường tri thức, tiến vào tương lai một cách vững chắc", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan khẳng định.

Người đứng đầu Hội Khuyến học Việt Nam cũng lưu ý Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ cần nâng cao hơn nữa chất lượng các mô hình học tập theo hướng đa dạng phương thức học tập. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan lưu ý chú trọng công tác tuyên truyền, kịp thời có thông tin trên Tạp chí Công dân và Khuyến học và chương trình Khuyến học – Hành trình tri thức những nhân tố mới, tiêu biểu trong công tác khuyến học - khuyến tài, tự học theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời tiếp tục tham gia Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt"…

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018-2023; Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tặng Cờ thi đua và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. 

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho 28 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018-2023. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhiệm kỳ 2018-2023.(Theo Công dân và Khuyến học) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Tích cực lan tỏa thông tin về công tác khuyến học, khuyến tài trên Báo Đảng
Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
Hà Tĩnh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào đào tạo công dân tốt, lao động tốt, cán bộ tốt
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dâng hương tri ân liệt sĩ Điện Biên Phủ, trao tặng học bổng cho học sinh Điện Biên
Ra mắt phòng họp trực tuyến cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan gợi mở hướng phát triển xã Đông Tiến (Bắc Ninh) thành 'làng nghề học'
Đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2030
Hội Khuyến học Việt Nam kết nối với Hội Khuyến học báo ASAHI tiếp sức du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
Tạp chí Công dân và Khuyến học vững niềm tin tiếp tục hành trình xây dựng xã hội học tập
Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028
GS.TS Nguyễn Thị Doan: Năm 2023, Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được kết quả toàn diện về khuyến học - khuyến tài
10 nhiệm vụ trọng tâm của hội khuyến học các cấp năm 2024
Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập
Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài
Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028
Giao ban cụm thi đua khuyến học số 8: Nhiều mô hình học tập đạt kết quả trên 90%
10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giải thưởng Nhân tài Đất Việt khẳng định trí tuệ Việt Nam với khu vực và thế giới
Lễ trao Giải Nhân Tài Đất Việt 2023: Tôn vinh tài năng, khơi nguồn sáng tạo


Thời gian mở trang: 0.268 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 0243 7726151 - Website: 0243 7726148 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.