TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Hoạt động khuyến học | Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Bảy 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Công dân Khuyến học 


 Truyền hình thực tế 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Hoạt động khuyến học 07.2024
Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài
12.2023

Xem hình
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam lưu ý hội khuyến học các cấp cần chú trọng công tác tuyên truyền, dân vận khéo về khuyến học - khuyến tài trong nhân dân, đặc biệt là với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Thường vụ khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ trì hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Lê Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Trung ương Hội: Trương Thị Hiền, Phạm Thị Hòe, Nguyễn Hồng Sơn; và các thành viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam.

Khai mạc hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan cho biết, hội nghị này nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023, xác định rõ những khó khăn, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện công tác khuyến học năm 2024.

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài- Ảnh 2.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thiên Ân

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vấn đề cần tháo gỡ trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; việc triển khai, thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến học – khuyến tài; công tác tuyên truyền, thực hiện các phong trào thi đua, phát triển quỹ và trao học bổng "Học không bao giờ cùng"; thực hiện nghiên cứu khoa học.

Công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài có nhiều đổi mới, có sức lan tỏa trong cộng đồng

Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác của hội khuyến học các cấp năm 2023, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết thời gian qua, các cấp hội từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chủ động phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang... để triển khai tích cực Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, Chương trình 387/QĐ-TTg và Chương trình 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, công dân học tập. Sau một năm triển khai các chương trình đã đạt nhiều kết quả bước đầu đáng trân trọng.

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng báo cáo tóm tắt hoạt động Hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Thiên Ân

Nét nổi bật của công tác tuyên truyền và thi đua khen thưởng trong năm nay có nhiều đổi mới, lan tỏa trong cộng đồng. Trong đó có chương trình "Khuyến học - Hành trình tri thức", phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Thủ tướng phát động.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục được duy trì và phát triển đã trở thành giải thưởng có quy mô lớn và uy tín trong xã hội.

Tạp chí Công dân và Khuyến học đã chủ động kết nối với hầu hết hội khuyến học của các tỉnh, thành phố để cung cấp tin, bài, các hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Công tác phối hợp với các bộ, cơ quan ban, ngành ở Trung ương và các sở ban, ngành, đoàn thể chính trị ở địa phương, trong đó thực hiện tốt kế hoạch đề ra nhất là phát triển việc mở rộng mối quan hệ phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa ở các địa phương nên uy tín của hội khuyến học đã được khẳng định trong xã hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng tạo điều kiện để hội hoạt động tốt hơn.

Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì, góp phần tổng kết kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn phục vụ cho công tác khuyến học, có tác dụng tốt trong bồi dưỡng đội ngũ và lan tỏa vai trò của khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thông qua thực hiện các mô hình học tập.

Công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp tuy gặp khó khăn nhưng vẫn được duy trì và phát triển. 

Bình quân quỹ khuyến học năm sau cao hơn năm trước, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng, phát triển quỹ khuyến học - khuyến tài, tích cực hỗ trợ các học sinh khó khăn duy trì học tập, tuyên dương khuyến khích tài năng trẻ, khen thưởng động viên người lớn tuổi có thành tích trong học tập, lao động sáng tạo góp phần phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội. Thực hiện tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội quần chúng.

Tích cực hơn nữa công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2024, hội khuyến học các cấp tham mưu tích cực hơn nữa trong việc thực hiện Quyết định 1373/QĐ-TTg, 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai có hiệu quả Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức hội và hội viên trong các trường cao đẳng, đại học, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, phát triển hội viên là cán bộ đảng viên.

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài- Ảnh 4.
Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài- Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thiên Ân

Phối hợp với ngành Tuyên giáo và các cơ quan báo, đài ở Trung ương địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cung cấp tin bài cho Đài Truyền hình Việt Nam trong chuyên mục "Khuyến học - Hành trình Tri thức".

Đổi mới và nâng cao chất lượng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt; phát hiện khen thưởng các cá nhân là hội viên, hội khuyến học đạt tiêu chuẩn "Nhân tài Đất Việt" tự học thành tài trong các năm tiếp theo.

Nghiên cứu, từng bước số hóa các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trung ương Hội xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm "Hội Khuyến học Việt Nam vận dụng tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh vào mục tiêu đào tạo công dân tốt, lao động tốt, chiến sĩ tốt, cán bộ tốt" nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác.

Đối với những địa phương chưa ký kết chương trình phối hợp với đơn vị lực lượng vũ trang và các đoàn thể, thì tiếp tục thực hiện trong năm 2024, tạo sự gắn kết, chia sẻ và thúc đẩy các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tập trung đầu tư hơn nữa các loại quỹ khuyến học, khai thác nguồn lực cho hoạt động của Hội.

Tham gia tích cực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội quần chúng và các tổ chức liên quan đến lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp các tổ chức phi Chính phủ vận động ủng hộ chương trình khuyến học, khuyến tài.

Trao đổi với thành viên Ban Thường vụ Hội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan khẳng định, vị thế của Hội Khuyến học Việt Nam ngày càng được nâng cao. Hoạt động của Hội được xã hội quan tâm và đánh giá tốt từ trung ương đến địa phương. 

Trong đó, phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Thủ tướng Chính phủ phát động, sự ra đời của chương trình Khuyến học - Hành trình tri thức và Giải thưởng Nhân tài Đất Việt cùng học bổng "Học không bao giờ cùng" đã tạo dấu ấn tốt của Hội Khuyến học Việt Nam đối với xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; việc triển khai, thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến học – khuyến tài; công tác tuyên truyền, thực hiện các phong trào thi đua, phát triển quỹ và trao học bổng "Học không bao giờ cùng"...

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài- Ảnh 7.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt: Đề nghị Trung ương Hội có văn bản đến địa phương để thúc đẩy các huyện, các xã công nhận hội khuyến học cơ sở là hội đặc thù. Ảnh: Thiên Ân

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài- Ảnh 9.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng: Đề nghị Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có những buổi làm việc với địa phương để tháo gỡ khó khăn trong công tác khuyến học. Ảnh: Thiên Ân

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài- Ảnh 10.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Cần Thơ Nguyễn Thanh Xuân: Đề xuất năm 2024, Hội Khuyến học Việt Nam có hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ. Ảnh: Thiên Ân

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận, biểu quyết một số nội dung để chuẩn bị cho hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 22/12.

Kết luận hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan cho biết, Trung ương Hội ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu, và sẽ chỉnh sửa báo cáo công tác hội để gửi Ban Chấp hành Trung ương Hội.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận sự nỗ lực của hội khuyến học các tỉnh, thành phố trong một năm vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về khuyến học - khuyến tài là hết sức quan trọng. Do đó, các cấp hội cần chú trọng đến công tác tuyên truyền, dân vận khéo về khuyến học - khuyến tài.(Theo Công dân và Khuyến học) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Tích cực lan tỏa thông tin về công tác khuyến học, khuyến tài trên Báo Đảng
Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
Hà Tĩnh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào đào tạo công dân tốt, lao động tốt, cán bộ tốt
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dâng hương tri ân liệt sĩ Điện Biên Phủ, trao tặng học bổng cho học sinh Điện Biên
Ra mắt phòng họp trực tuyến cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan gợi mở hướng phát triển xã Đông Tiến (Bắc Ninh) thành 'làng nghề học'
Đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2030
Hội Khuyến học Việt Nam kết nối với Hội Khuyến học báo ASAHI tiếp sức du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản
Tạp chí Công dân và Khuyến học vững niềm tin tiếp tục hành trình xây dựng xã hội học tập
Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028
GS.TS Nguyễn Thị Doan: Năm 2023, Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được kết quả toàn diện về khuyến học - khuyến tài
10 nhiệm vụ trọng tâm của hội khuyến học các cấp năm 2024
Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập
Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam: Chú trọng công tác tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài
Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028
Giao ban cụm thi đua khuyến học số 8: Nhiều mô hình học tập đạt kết quả trên 90%
10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giải thưởng Nhân tài Đất Việt khẳng định trí tuệ Việt Nam với khu vực và thế giới
Lễ trao Giải Nhân Tài Đất Việt 2023: Tôn vinh tài năng, khơi nguồn sáng tạo


Thời gian mở trang: 0.867 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 0243 7726151 - Website: 0243 7726148 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.