TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Hoạt động khuyến học | Hội nghị giao ban công tác thi đua khuyến học cụm các Tỉnh, Thành phố vùng Đông Bắc năm 2017
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Mười hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Giáo dục-Khuyến học 


 Ước mơ từ Làng 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Hoạt động khuyến học 12.2018
Hội nghị giao ban công tác thi đua khuyến học cụm các Tỉnh, Thành phố vùng Đông Bắc năm 2017
11.2017

Xem hình
Ngày 7/11/2017 tại thành phố Lạng Sơn, các tỉnh/thành phố vùng Đông Bắc (Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kan, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang) tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi đua khuyến học năm 2017 nhằm trao đổi, đánh giá, động viên và chia sẻ những cách làm hay trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng Xã hội học tập (XHHT).

Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Phạm Thị Hoè, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Trần Quốc Tuấn, tỉnh uỷ viên, GĐ Sở GD-ĐT Lạng Sơn và các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh Lạng Sơn cùng các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội Khuyến học 11/11 huyện, thành phố của Lạng Sơn.

Ô Trần Quốc Tuấn - giám đốc Sở GD-ĐT thay mặt lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã phát biểu chào mừng Hội nghị, giới thiệu tóm tắt về tình hình phát triển Kinh tế-Văn hóa-giáo dục, về các hoạt động khuyến học của tỉnh, đặc biệt vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học Lạng Sơn trong liên kết, phối hợp với Sở GD-ĐT và các ban ngành đoàn thể khác góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội ở địa phương.
Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt các hoạt động chủ yếu và thành tích nổi bật trong công tác khuyến học năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội khuyến học các tỉnh/thành phố vùng Đông Bắc. Theo đó, năm 2017 các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua đã làm tốt vai trò chủ động tham mưu, tư vấn về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với cấp ủy và chính quyền địa phương; Thực hiện có hiệu quả vai trò nòng cốt trong việc vận động, phối hợp, ký kết chương trình phối hợp với nhiều ban ngành, đoàn thể, lực lượng trong xã hội mở ra triển vọng mới trong việc xây dựng tổ chức Hội trong các cơ quan, đơn vị; phát động mạnh mẽ phong trào tự học, tự bồi dưỡng trong công nhân, viên chức, công chức, người lao động, khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị của mình thành “Gia đình học tập”, “Dòng học học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”;

Trong năm 2017, các tỉnh/thành phố trong Cụm đều coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ hội các cấp (Bắc Giang: 2 lớp; Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn cho 531 cán bộ khuyến học xã; Hải Dương mở 12 lớp cho 1.220 cán bộ khuyến học của 12 huyện/thị xã; Cao Bằng tổ chức tập huấn cho 697 cán bộ khuyến học cấp huyện,xã;  Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 60 chủ tịch Hội khuyến học xã và các huyện, thành, thị; Hội cũng đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức  các lớp bồi dưỡng cho 693 lượt cán bộ hội khuyến học các cấp…Công tác tổ chức Hội và hội viên của các tỉnh/thành phố trong Cụm trong năm 2017 đều được tiếp tục duy trì và phát triển (Thái Nguyên tăng 0,6%; Lạng Sơn tăng 1,1%; Cao Bằng tăng 1,03%; , Hải Phòng tăng hơn năm trước 6.234 hội viên; Hải Dương tăng 1,55%; Quảng Ninh tăng hơn năm trước 13.000 hội viên …); Quỹ khuyến học các cấp đều được duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả trong việc khuyến khích động viên trẻ em nghèo vượt khó, khen thưởng học sinh giỏi và đặc biệt đã bắt đầu quan tâm hơn tới vận động người lớn và động viên khen thưởng người lớn học tập, tự học thành tài.

Hội Khuyến học các tỉnh/thành phố trong Cụm trong năm 2017 cũng đã phối hợp chặt chẽ với ngành GD-ĐT để duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Tỷ lệ các TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả tăng. Các TTHTCĐ tổ chức được nhiều lớp chuyên đề, tập huấn với số lượt người dân tham gia ngày càng tăng.

Đặc biệt, các tỉnh/thành Hội trong Cụm đã chia sẻ kết quả phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng học học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” ở địa phương  mình, theo đó số lượng gia đình, dòng họ, thôn/xóm/tổ dân phố đăng ký đều tăng hơn so với năm 2016. Hiện nay các địa phương mới đang trong quá trình tổ chức đánh giá, công nhận. Dự kiến tỷ lệ được công nhận cũng sẽ tăng. Tuy nhiên, Cao Bằng việc triển khai thực hiện dòng học học tập còn gặp nhiều khó khăn và tỷ lệ “Gia đình học tập” và “Cộng đồng học tập” dự kiến chỉ đạt 30%, “Đơn vị học tập” chỉ đạt 25%.

Những kinh nghiệm, bài học hay, những phong trào điển hình cũng đã được chia sẻ tại Hội nghị như phong trào "Tiếng kẻng học bài"; Phong trào 3 đỡ đầu; Đẩy mạnh học trực tuyến thông qua TTHTCĐ. Nhiều địa phương đã rất sáng tạo trong việc tổ chức đăng ký, cũng như tổ chức đánh giá công nhận các mô hình như kết hợp với bình xét “Gia đình văn hóa”, kết hợp đánh giá cuối năm với đăng ký cho năm sau.
Nhiều tài liệu, bản tin, sổ tay thiết thực, cụ thể cũng đã được biên soạn nhằm hướng dẫn, gợi ý cho cơ sở dễ dàng triển khai (Bản tin của Hội khuyến học Hải Dương; Bộ sách giảng dạy trong các TTHTCĐ của Quảng Ninh; Bản tin Khuyến học Hải Phòng; Hội Khuyến học Thái Nguyên đã biên soạn 5 loại sổ tay hướng dẫn xây dựng các mô hình dòng họ; cộng đồng xóm/thôn/bản/tổ dân phố; đơn vị học tập đối với các nhà trường, doanh nghiệp và các cơ quan v.v…)

Bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hòe - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã hoan nghênh sự nỗ lực, quyết tâm và các kết quả đã đạt được trong năm 2017 của các tỉnh trong Cụm. Bà đánh giá cao sự nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Khuyến học các tỉnh, sự sáng tạo năng động và kinh nghiệm đa dạng của các địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Về triển khai Đề án trong những năm tới, phó Chủ tịch Phạm Thị Hòe yêu cầu cần kết hợp chặt chẽ với các đề án thành phần khác; xác định rõ vai trò chủ trì hoặc phối hợp hoặc vai trò thúc đẩy của Hội trong từng công việc cụ thể; làm tốt công tác tham mưu, phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết phối hợp, đặc biệt với ngành GD-ĐT trong đánh giá, công nhận/xếp loại các mô hình học tập ở cơ sở, trong duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của TTHTCĐ ở địa phương. Phó Chủ tịch Hòe cũng yêu cầu các tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên, coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ Hội cả về số lượng và chất lượng; Bằng mọi phương tiện, mọi hình thức làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người  dân. Để có điều kiện cho hoạt động, Phó chủ tịch Hòe cũng đề nghị các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Quỹ khuyến học các cấp, huy động các tổ chức và các nhân trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức khác nhau, phấn đấu đến 2020 đạt bình quân 30.000 đ/người.

Hội nghị cũng đã long trọng tổ chức trao cờ thi đua luân lưu cho đơn vị đăng cai năm 2018 là Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang./.
   
Thái Xuân Đào
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức thành viên Khối giáo dục, văn hóa, xã hội và đối ngoại năm 2018
Công văn mời họp Hội nghị Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Đà Nẵng: Hội Khuyến học tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023
Giao ban khuyến học Cụm thi đua số 4 các tỉnh Bắc miền Trung năm 2018
Thường trực TW Hội Khuyến học VN làm việc với Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình.
Chủ tịch Hội KHVN thăm và làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh
TƯ Hội Khuyến học Việt Nam trao 120 suất học bổng cho sinh viên Lào
Hội nghị Đào tạo nghề cho lao động nông thôn của các Trung tâm học tập cộng đồng gắn với việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập khu vực phía Nam
Chương trình 'Mùa xuân của em' mang tết ấm cho trẻ em vùng cao
Đại hội Thi đua Khuyến học khuyến tài tỉnh Bắc Ninh lần thứ III
Chủ tịch Hội Khuyến học VN: Học tập là con đường duy nhất để phát triển bản thân, gia đình
Hội Khuyến học Nghệ An kỷ niệm 20 năm thành lập
Đồng Tháp: Sơ kết kết quả thực hiện quyết định 89/QĐ-TTg, quyết định 281/QĐ-TTg và thông tư 44/2014/TT-BGDĐT
Bắc Kạn: Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đại trà các mô hình xây dựng xã hội học tập
Hội nghị đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Hội nghị tập huấn tuyên truyền hướng dẫn người lớn học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng
Nhân tài Đất Việt 2018: “Cô gái không gục ngã” tự học thành tài
TƯ Hội Khuyến học gặp gỡ 6 tác giả đọat Giải thưởng Khuyến tài - Nhân tài đất Việt 2018
Nhân tài Đất Việt 2018 vinh danh 2 sản phẩm CNTT xuất sắc nhất
TW Hội Khuyến học VN: Gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

 Tiêu điểm 
Nhân tài Đất Việt 2018: “Cô gái không gục ngã” tự học thành tài
Hội nghị đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Chủ tịch Hội Khuyến học VN: Học tập là con đường duy nhất để phát triển bản thân, gia đình
Hội nghị tập huấn tuyên truyền hướng dẫn người lớn học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng
TƯ Hội Khuyến học gặp gỡ 6 tác giả đọat Giải thưởng Khuyến tài - Nhân tài đất Việt 2018
TW Hội Khuyến học VN: Gặp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Nhân tài Đất Việt 2018 vinh danh 2 sản phẩm CNTT xuất sắc nhất
Bắc Kạn: Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đại trà các mô hình xây dựng xã hội học tập
Đại hội Thi đua Khuyến học khuyến tài tỉnh Bắc Ninh lần thứ III
Hội Khuyến học Nghệ An kỷ niệm 20 năm thành lập


Thời gian mở trang: 0.195 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 043 7726151 - Website: 043 7726148 - FAX: 043 7726152 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Lương Thanh Sở - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.