TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Xây dựng xã hội học tập | Phú Thọ: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Bảy 2018
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Giáo dục-Khuyến học 


 Ước mơ từ Làng 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Xây dựng xã hội học tập 07.2018
Phú Thọ: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị
09.2017

Xem hình
Ngày 24/8, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” (Chỉ thị 11).

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh; GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; Thường trực các huyện, thành, thị ủy và đảng bộ trực thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể các huyện, thành, thị và các đảng bộ trực thuộc tỉnh; đại diện một số trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (KHKT, XDXHHT). Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các ngành chức năng liên quan đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành, thị quán triệt, tổ chức và triển khai có hiệu quả, tạo điều kiện, cơ hội học tập cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong đó đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú nhằm giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào KHKT, XDXHHT; tập trung xây dựng, phát triển và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội Khuyến học các cấp; mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào KHKT, XDXHHT, học tập suốt đời, gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đối với hành, làm kinh tế giỏi, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phát triển các hình thức vận động, hỗ trợ giáo dục và xây dựng quỹ khuyến học.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị
 

Đến nay, các mục tiêu đề ra nhằm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng. Vị thế, vai trò của Hội khuyến học trong đời sống xã hội được nâng cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, hướng tới một XHHT thực sự cho mọi người. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác KHKT, XDXHHT được nâng lên rõ rệt. Toàn tỉnh hiện có 13 Hội khuyến học cấp huyện và 6 Ban khuyến học trực thuộc tỉnh; 277 hội cấp xã, trên 5.100 chi hội và Ban khuyến học với trên 366.000 hội viên; 100% các xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì bền vững; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 2, xóa mù chữ đạt mức độ 2; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 68,4%. Trong 10 năm (2007 - 2017), tỉnh đã đào tạo nghề cho gần 160.000 lao động nông thôn; đào tạo bồi dưỡng cho trên 42.600 lượt cán bộ, công chức, viên chức; 86% công nhân tại các khu công nghiệp có trình độ học vấn THPT hoặc tương đương; đã có 817.920 lượt gia đình, 9.075 lượt dòng họ đạt danh hiệu hiếu học, 15.066 cộng đồng khu dân cư, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu khuyến học tiêu biểu. Năm 2017, có 287.298 gia đình, 2.185 dòng họ, 2.535 cộng đồng, 1.462 đơn vị đăng ký đạt danh hiệu “Học tập”… Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ được thành lập từ năm 2011, đến nay đã huy động được 35 đơn vị tài trợ với tổng số vốn đạt trên 35 tỷ đồng; từ nguồn quỹ đã tổ chức trao thưởng cho hàng nghìn giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên, học sinh, sinh viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị
 

Tuy nhiên, việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhằm đẩy mạnh các hoạt động KHKT, XDXHHT còn hạn chế;  hoạt động Hội ở một số cơ sở chậm đổi mới; công tác KHKT chưa khuyến khích, thu hút được những người có trình độ, học vấn cao về tỉnh làm việc…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đã nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, ngành và nhân dân toàn tỉnh đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị; đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế tại địa phương, đơn vị mình, từ đó đề ra giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 11 trong thời gian tới.

Các đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và các văn bản của trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và mỗi người dân về công tác KHKT, XDXHHT. Tăng cường củng cố, xây dựng Hội khuyến học các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội, hướng các hoạt động về cơ sở…; xây dựng hội vững mạnh làm cơ sở liên kết, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các cấp, ngành, tổ chức, lực lượng xã hội tham gia hoạt động KHKT, XDXHHT, đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh trong thời kỳ mới. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào KHKT ở tất cả các địa phương; chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm, có hình thức khen thưởng và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào. Tăng cường vận động xây dựng và quản lý có hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài; tích cực huy động sự ủng hộ của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, doanh nghiệp cho quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm giúp các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, khuyến khích học sinh, sinh viên học giỏi trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Phú Thọ đã trao tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị.

Thanh Hòa
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

 

Hội Khuyến học Việt Nam

 


  Tin mới cập nhật 
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 5 (Khóa V)
Ban chỉ đạo Xây dựng Xã hội học tập quốc gia làm việc tại tỉnh Thái Bình
Hỏi và đáp về xã hội học tập
Xây dựng Huyện, Thị xã, Thành phố học tập, một xu thế tất yếu trong giai đoạn cách mạng hiện nay
Phú Thọ: Khuyến học Đoan Hùng sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Khuyến học Tỉnh
Trung ương Hội KHVN kêu gọi HKH các địa phương ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc
Cảm phục những tấm gương sáng ngời tinh thần học tập suốt đời
Quảng Ngãi: Hội Khuyến học Tỉnh sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2018
Hoà Bình: Hội Khuyến học gặp mặt báo chí nhân dịp 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT
Trường Đoàn Thị Điểm đồng hành cùng khuyến học
Lãnh đạo TW Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang
Nếu không muốn Việt Nam tụt hậu, mỗi nữ Doanh nhân Việt Nam phải là những trí thức vững bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0
Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành giáo dục
Ông Hikawa báo Asahi Nhật Bản hết lòng vì du học sinh Việt Nam
Bắc Ninh: Làng hiếu học Phương Triện
Đoàn công tác Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thăm các mô hình học tập tiêu biểu tại tỉnh Phú Thọ
Hội nghị giao ban công tác khuyến học các tỉnh đồng bằng sông Hồng
Thái Nguyên: Một chương trình vì học sinh nghèo hiếu học
Phú Thọ: Mô hình “Cây bưởi khuyến học” ở xã Nghinh Xuyên

 Tiêu điểm 
Trung ương Hội KHVN kêu gọi HKH các địa phương ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc
Hỏi và đáp về xã hội học tập
Cảm phục những tấm gương sáng ngời tinh thần học tập suốt đời
Đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT
Lãnh đạo TW Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang
Trường Đoàn Thị Điểm đồng hành cùng khuyến học
Ban chỉ đạo Xây dựng Xã hội học tập quốc gia làm việc tại tỉnh Thái Bình
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 5 (Khóa V)
Quảng Ngãi: Hội Khuyến học Tỉnh sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2018
Phú Thọ: Khuyến học Đoan Hùng sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Khuyến học Tỉnh


Thời gian mở trang: 0.229 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 043 7726151 - Website: 043 7726148 - FAX: 043 7726152 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Lương Thanh Sở - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.