TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Xây dựng xã hội học tập | Hội Khuyến học Thái Nguyên nhìn lại 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Chín 2018
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Giáo dục-Khuyến học 


 Ước mơ từ Làng 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Xây dựng xã hội học tập 09.2018
Hội Khuyến học Thái Nguyên nhìn lại 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị
09.2017

Xem hình
Ông Lê Duy Vỵ - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên
Ngày 13/4/2007 Bộ Chính trị ( khóa X) đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/BCT “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/BCT của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 20-CT/TU của Thường vụ Tỉnh ủy,  UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện tới cán bộ chủ chốt các cấp. Công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được thực hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các bản tin của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và của các ban Đảng. Tỉnh hội phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ khuyến học cơ sở hàng năm, đến nay đã mở được 9 khóa với 540 học viên. Hội khuyến học các huyện, thành phố, thị xã đã phối hợp với các Trung tâm chính trị tổ chức bồi dưỡng cho hàng nghìn cán bộ chi hội. Tỉnh hội còn biên soạn và in ấn 5 loại sổ tay hướng dẫn về xây dựng các mô hình học tập…qua đó đã khơi dạy truyền thống hiếu học trong cộng đồng và thu hút đông đảo các lực lượng xã hội tham gia phong trào KHKT.

Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội khuyến học, ngành Giáo dục Đào tạo với các địa phương, đơn vị, các tổ chức đòan thể chính trị-xã hội và sự hưởng ứng của nhân dân, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Thái Nguyên đã trở thành một hoạt động thường xuyên, khơi dạy và phát huy truyền thống hiếu học và khuyến học trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng xã hội.

10 năm qua, công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội  không ngừng phát triển sâu rộng và vững chắc, 100% các huyện, thành phố, thị xã và 180 xã phường thị trấn đều có hội khuyến học, các tổ chức hội phát triển đa dạng ở các địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp trong các dòng họ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, hội nghề nghiệp, hội đồng ngũ, hội đồng hương... Tổng số chi hội khuyến học cơ sở và số hội viên tăng nhanh qua các năm,  đến tháng 6 năm 2007 toàn tỉnh đã có 3016/3031 chi hội ở các xóm, bản, tổ dân phố, đạt tỷ lệ 99,5%; Số Hội viên hiện có 337.000 đạt 28 % so với số dân, cao hơn tỷ lệ bình quân 15 % của cả nước.

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học (GĐHH), dòng họ hiếu học (DHHH), cộng đồng khuyến học (CĐKH) được phát động từ năm 2004 và nhanh chóng nhân rộng, phát triển mạnh mẽ từ vùng đồng bằng ( huyện Phú Bình, Phổ Yên) lên các huyện miền núi vùng cao ( Định Hóa, Võ Nhai). Năm 2007 toàn tinh có 86.746 hộ gia đình dăng ký trở thành GDHH (65% đạt danh hiệu GDHH). Từ năm 2015, thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phong trào xây dựng GĐHH, DHHH, CĐKH được phát triển theo tiêu chí danh hiệu Gia đình học tập (GĐHT), Dòng họ học tập (DHHT), Cộng đồng học tập (CĐHT), đến tháng 6  năm 2017 toàn tỉnh bước đầu đã có 147.500 số gia đình đã được công nhận bằng 48,3% tổng số gia đình. 477 số dòng họ đã được công nhận bằng 71, 2% số dòng họ. 1277 cộng đồng (xóm, bản, tổ dân phố) được công nhận bằng 42,1% số cộng đồng trên toàn tỉnh,  Nhìn chung tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện vượt chỉ tiêu về công nhận GĐHH, DHHT, CĐHT của TW Hội đề ra cho năm 2017.

Phong trào xây dựng GHHH, DHHH, CĐKH và nay là xây dựng GĐHT, DHHT, CĐHT đã và đang trở thành một nhân tố mới trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên.

Trong 10 năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài được thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Hội khuyến học các cấp đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng… tuyên truyền, vận động tạo nguồn lực nhằm để khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các em có thành tích cao trong học tập, các em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và các thày cô giáo đạt thành tích cao trong công tác giáo dục… Phong trào khen thưởng con em học giỏi  cũng đã được các gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân cư….tiến hành cuối mỗi năm học đã góp phần động viên tinh thần hiếu học của con em. Đặc biệt là từ năm 2013 đến nay tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hàng năm chương trình “thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu hoc”, qua 5 năm, toàn tỉnh đã hỗ trợ 67. 282 lượt học sinh nghèo với tổng số tiền là 20.615.435.000đ. trong đó riêng Công ty Viên thông quân đội Viettel Thái Nguyên đã hỗ trợ cho các em học sinh nghèo ở các xã vùng 135 với số tiền 3 tỷ đồng.

Trong việc khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo, hội khuyến học các cấp đứng ra làm nhiệm vụ tổ chức chương trình và mời các nhà tài trợ đến trực tiếp trao cho từng học sinh nên các chương trình được tiến hành công khai, minh bạch và được lòng tin của xã hội.

Không chỉ quan tâm đến việc học tập của con em, hội khuyến học còn quan tâm đến việc học tập của người lớn, Hội đã tham gia vận động xây dựng các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Từ năm 2005, 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập được TTHTCĐ. Với vai trò của mình, hội khuyến học tham gia vận động bà con đến học các lớp chuyên đề khác nhau theo nhu cầu cần gì học nấy; vận động các cán bộ kỹ thuật, giáo viên tham gia làm báo cáo viên và chủ tịch Hội khuyến học cơ sở trực tiếp tham gia quản lý, điều hành để nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm.

Nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/BCT và Chỉ thị số 20-CT/TU, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển bền vững và trở thành hoạt động của toàn đảng toàn dân, góp phần xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mần non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân viên chức, phổ biến khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, nhằm nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích phát triển tài năng, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên thời gian tới cần phát triển phong trào khuyến học đồng dều hơn nhất là ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, trong cơ quan, doanh nghiệp; cần nâng cao hiệu quả hoạt động của cácTTHTCĐ nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của việc xây dựng XHHT.

Lê Duy Vỵ
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Kế hoạch tổ chức đợt thi đua các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024
Quảng Nam: Hội Khuyến học trao tặng học bổng
Đồng Tháp: Gương sáng Dòng họ học tập – Họ Phan ở xã Bình Thành, Thanh Bình
Hội Khuyến học Việt Nam ký kết với Bộ Lao động TB&XH nâng cao đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Lại thêm một nông dân sáng chế “Robot đặt hạt tự động” ở Hải Dương
Đăk Lăk: Hội Khuyến học Krông Bông trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và học bổng 'Vì em hiếu học'
Phú Thọ: Tự học, sáng tạo và khởi nghiệp bằng nghề gia truyền
Hà Nội: Công bố quyết định nhân sự Ban Giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN NK VIII (2017- 2022)
Nông dân Nguyễn Văn Vĩnh với sáng chế “Thiết bị cung cấp khí phụ”
Thái Nguyên: Tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường vì em hiếu học” lần thứ VI
Đồng Tháp: Phát động Tháng Khuyến học năm học 2018 – 2019
Phú Thọ: Hạ Hòa tổ chức thành công chương trình “Chắp cánh ước mơ” năm 2018
Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với các Sở, Ngành, Đoàn thể, các Hội liên quan
Phú Thọ: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vinh danh các gia đình, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài
Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp Trung ương, cấp tỉnh/huyện và cho các trường cao đẳng, đại học
Sáng chế “Máy thái cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm”
Quảng Ngãi: Trao 280 suất học bổng Võ Gia cho học sinh nghèo
Tấm lòng của một cán bộ ngoại giao hưu trí trong phong trào khuyến học
Thanh Hóa: Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong các kì thi quốc gia, quốc tế năm học 2017-2018

 Tiêu điểm 
Quảng Ngãi: Trao 280 suất học bổng Võ Gia cho học sinh nghèo
Thái Bình: Đại học Thái Bình tổ chức tập huấn cho gần 1500 sinh viên về 'Học tập suốt đời và Xây dựng xã hội học tập'
Phú Thọ: Hết lòng với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài
Tấm lòng của một cán bộ ngoại giao hưu trí trong phong trào khuyến học
Nông dân Nguyễn Văn Vĩnh với sáng chế “Thiết bị cung cấp khí phụ”
Hà Nội: Đại hội gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu Thành phố Hà Nội năm 2018
Long An trao học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học năm 2018
Thanh Hóa: Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong các kì thi quốc gia, quốc tế năm học 2017-2018
Đồng Tháp: Phát động Tháng Khuyến học năm học 2018 – 2019
Sáng chế “Máy thái cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm”


Thời gian mở trang: 0.131 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 043 7726151 - Website: 043 7726148 - FAX: 043 7726152 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Lương Thanh Sở - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.