TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Thông tin khuyến học địa phương | Hà Tĩnh: Thị ủy Kỳ Anh tc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 11 của Bộ Chính trị
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Chín 2017
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Giáo dục-Khuyến học 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Thông tin khuyến học địa phương 09.2017
Hà Tĩnh: Thị ủy Kỳ Anh tc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 11 của Bộ Chính trị
05.2017

Xem hình
Ông Nguyễn Ngọc Giảng - Ủy viên BCH tỉnh hội, Chủ tịch hội KH thị xã Kỳ Anh
Triển khai chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11 –CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị 47-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức.

Tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu , khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; bên cạnh đó thị xã Kỳ Anh lại phải đương đầu với công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án với khối lượng lớn, sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ xã hội và đời sống nhân dân.

Tuy vậy được sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành có liên quan, sau 10 năm thực hiện chỉ thị, huyện Kỳ Anh đã đạt được những thành tựu đáng khâm phục.
 
Huyện ủy Kỳ Anh đã Ban hành kế hoạch số 37 – KH/HU ngày 01 tháng 10 năm 2007 Kế hoạch thực hiện chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Thông báo số: 198-TB/HU ngày 06 tháng 9 năm 2007 về việc tổ chức khảo sát nhu cầu học tập cộng đồng trên địa bàn huyện; chỉ thị số: 32-CT/HU ngày 16 tháng 3 năm 2009 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Để thực hiện Quyết định 89/TTg, QĐ 281/TTg và các quyết định 945,3053,1605 của UBND tỉnh về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, huyện ủy, UBND huyện, thị xã đã ban hành các Quyết định: 2204/QĐ-UBND, ngày 17/11/2015; 2218-UBND ngày 18/11/2015 về thành lập ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập. Quyết định 78/QĐ-UBND, Quyết định 146/QĐ-UBND về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến 2020”
   
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng chúng từ cấp huyện, thị xã đến cơ sở triển khai một cách nghiêm túc.  Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 47-CT/TU của Tỉnh ủy là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng nền giáo dục “ Của dân, do dân và vì dân”, các xã, phường đều có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập. Thường trực hội khuyến học đã bám sát kế hoạch của cấp ủy, chương trình hành động của Ủy ban nhân dân và sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của tỉnh hội, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ cốt cán cơ sở từ chi hội thôn xóm, các xã phường. Các thành viên Ban chỉ đạo từ xã lên huyện, các dòng họ, Chi hội các thôn xóm, cán bộ hội, các Bí thư Đảng ủy các xã phường về Quyết định 89,281 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 3053 của UBND tỉnh về phê duyệt “ Đề án xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 “Cung cấp đỳ đủ các tài liệu, tờ rơi cho cán bộ về tập huấn.Thường trực Hội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác truyền thông cơ sở. Phối hợp với VTV4, Đài truyền hình Việt Nam và Đài phát thanh Truyền hình huyện xây dựng phóng sự về đề tài “xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn huyện; Gửi các bài đăng tạp chí “Khuyến học Đất Hồng Lam” của tỉnh, nhằm biểu dương những đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động. Cuối năm 2015, sau khi kết thúc giai đoạn 1 thực hiện QĐ 281/ QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của Thị xã Kỳ Anh đã tham mưu cho UBND thị xã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 281/TTg, Quyết định 3053/QĐ-UBND, đánh giá những kết quả thực hiện được, những mặt còn hạn chế tồn tại, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2016 và những năm tiếp theo.
   
Thị xã Kỳ Anh đã chọn xã Kỳ Hoa, phường Kỳ Phương làm điểm để triển khai mô hình xây dựng xã hội học tập. Trong đó: Thôn, tổ dân phố được chọn thí điểm: 24; dòng họ được các xã, phường: 24; gia đình được các thôn, tổ dân phố : 255. Rút kinh nghiệm từ làm thí điểm, Ban chỉ đạo thị xã đã chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc o các xã, phường tổ chức khảo sát đại trà. Nhờ sự giúp đỡ của phòng GD-ĐT và  các trường TH, THCS nên việc khảo sát đại trà đạt chất lượng tốt, đúng tiến độ.Kết quả khảo sát: Gia đình đạt tiêu chí/khảo sát: 15.261/18.847 tỷ lệ 80,9%; Dòng họ: 58/187 tỷ lệ 31%; Cộng đồng: 47/85 tỷ lệ 55,2%;  Đơn vị : 39/46 tỷ lệ 843,7% .Gia đình học tập: Số gia đình đạt: 14.216  tỷ lệ: 69%;  Số dòng họ đạt: 101 đạt tỷ lệ 62,385%; Số khu dân cư đạt: 85 đạt tỷ lệ 60%; Số đơn vị đạt: 46 đạt tỷ lệ: 80,4%. Hiện nay, toàn thị xã có 12 trung tâm học tập cộng đồng, Ban thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Hội khuyến học và Cựu giáo chức phối hợp với phòng GD-ĐT tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Tất cả các Trung tâm đều có ban giám đốc đúng theo quy chế, quy định; cơ sở vật chất dùng hội trường, loa máy, tủ sách của xã , phường và nhà văn hóa của thôn, tổ dân phố. Tổ chức tập huấn công tác quản lý Trung tâm cho giám đốc và phó giám đốc trung tâm, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Hằng năm các Trung tâm xã, phường đã mở được từ 10 đến 12 lớp tập huấn với số lượng mỗi lớp từ 85 đến 120 lượt người cho cán bộ nhân dân, đoàn viên, hội viên theo nhu cầu học tập của người dân. Một số Trung tâm hoạt động tốt tác động tích cực tới sản xuất và đời sống tiêu biểu như Kỳ Hoa, Kỳ Hưng, Kỳ Phương.
   
Chỉ đạo Hội Khuyến học định hướng nội dung và phương thức hoạt động mà nhiệm vụ trọng tâm là đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đi vào chiều sâu, đạt chất lượng ngày càng cao. Đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, xây dựng gia đình dòng họ, cộng đồng, cơ quan đợ vị học tập. Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn Giáo dục phổ biến rộng rãi chủ trương, tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động và tổ chức đăng ký, bình xét trong từng năm. Thường xuyên phát hiện những điển hình về gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư khuyến học tiêu biểu trong huyện và thị xã để trao đổi, học tập lẫn nhau thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm đưa phong trào ngày càng đi sâu vào quần chúng, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa cơ sở. Mỗi năm nhân dân, các gia đình học sinh đóng góp trên 15 tỷ đồng phục vụ cho công tác xây dựng cơ sở học tập, giáo dục (đến nay có 65,8% trường học đạt chuẩn quốc gia). Ban Thường vụ Hội đã triển khai biện pháp thực hiện việc xã hội hóa, huy động nguồn lực để triển khai nhiều nôi dung cách làm thực hiện việc xã hội hóa, huy động nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học. (Năm 2016 đã huy động được 2.116.000.000đ, trong đó cấp thị 425.000.000đ, Chi hội 950.000.000đ. Dòng họ 91.000.000đ, cơ quan đơn vị trường học 650.000.000đ). Đã khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài, khuyến nghề trong năm 2016; 6805 giáo viên, học sinh, sinh viên với tổng số tiền 86.900.000đ khuyến học, khuyến nghề 1092 lượt số tiền 329.000.000đ. Khuyến tài 5.538 lượt số tiền 1.523.000.000đ. Các Hội Khuyến học các xã, các chi hội khuyến học, các Ban Khuyến học cơ quan, dòng họ đã phát thưởng, động viên cho hàng ngàn lượt học sinh đạt kết quả cao trong học tập. Trao thưởng cho giáo viên dạy giỏi, cấp học bổng cho hàng ngàn học sinh nghèo vươn lên trong học tập và rèn luyện.
   
Song song với việc triển khai các chủ trương, chính sách  để tăng sường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Ban Thường vụ Thị ủy đã kịp thời làm tốt công tác kiện toàn các tổ chức hội các cấp. Chỉ đạo Thường trực Hội khuyến học thị xã trực tiếp làm việc với tất cả các Thường trực Đảng ủy các xã, phường về nhân sự sau khi sát nhập do đó tổ chức Hội được củng cố kịp thời, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Đồng thời chỉ đạo Đại hội làn thứ nhất Hội Khuyến học và Cựu Giáo chức Thị xã kỳ Anh nhiệm kỳ 2016-2021 và Đại hội Hội Khuyến học và cựu giáo chức cấp cơ sở diễn ra thành công đúng kế hoạch. Hàng năm, Ban Thường vụ, thường trực hội tổ chức kiểm tra, đánh giá các mặt hoạt động của các chi hội cơ sở, biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị hoạt động tốt, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời những đơn vị còn gặp khó khăn, từng bước nâng cao được vai trò, vị trí của hội đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Hiện nay toàn thị xã có 12 Hội Khuyến học, 100% thôn, xóm, tổ dân phố có chi hội khuyến học, 90% cơ quan, trường học doanh nghiệp, 30% dòng họ có Ban khuyến học; số hội viên đến nay là 18.299 hội viên chiếm 25% dân số.
   
Có thể nói, trong 10 năm qua, Huyện ủy – thị ủy Kỳ Anh đã tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ thị 11- CT/TW của bộ chính trị một cách sâu sắc. Nhờ đó đã đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Kỳ Anh tiến lên mạnh mẽ. Đặc biệt trong tháng 4/2017 thị ủy đang bộn bề với công tác giải quyết hậu quả 1 năm sự cố môi trường biển nhưng vẫn dành thời gian tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 11-CT/TW của bộ chính trị. Với thành phần rất quan trọng toàn bộ ban thường vụ - ban chấp hành thị ủy, trưởng phó ban ngành cấp thị, bí thư - chủ tịch các phường xã, chủ tịch hội khuyến học và hội cựu giáo chức, đại diện các gia đình hiếu học, các dòng họ khuyến học và các cá nhân tiêu biểu. Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tích cực, nhất trí cao với bản tổng kết và dự thảo phương hướng hoạt động của thị ủy. Đây là biểu hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy thị xã Kỳ Anh tập trung lãnh đạo công tác khuyến học – khuyến tài, thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Chắc chắn phong trào sẽ phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
 
NGUYỄN VĂN HẠNH
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

 

Hội Khuyến học Việt Nam

 


  Tin mới cập nhật 
Người phụ nữ toàn tâm - toàn ý với khuyến học
Thông tin Hội Khuyến học các tỉnh, thành ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc bị lũ quét
Tiền Giang: Trao học bổng cho 251 học sinh khuyết tật, mồ côi
Phú Thọ: Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020
Phú Thọ: Tọa đàm “Đảng ủy Khối doanh nghiệp với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”
Quảng Trị: 52 suất học bổng nghĩa tình tiếp sức tân sinh viên vào đại học
Bộ GD-ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam kí kết phối hợp xây dựng Xã hội học tập
TW Hội Khuyến học Việt Nam ký kết phối hợp TW Đoàn hoạt động khuyến học, khuyến tài
Hà Nội: Dòng họ Nguyễn Như Uyên phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy tổ chức tổng kết công tác khuyến học
Quảng Ngãi: Cấp học bổng SEEDS cho học sinh THCS, THPT
Cần Thơ: Cậu bé khuyết tật ham học Nguyễn Văn Tài
Chào mừng ngày Khuyến học Việt Nam 02/10/2017: Hội Khuyến học Thái Bình sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Khuyến học Tỉnh
Hội Khuyến học Thái Nguyên nhìn lại 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị
Quảng Nam: Trao học bổng Ươm mầm đại thụ Việt Nam và Lawrence S.Ting (2008 - 2017)
Quảng Trị: Học bổng 'Tiếp sức đến trường' chắp cánh tương lai cho hơn 200 tân sinh viên nghèo
Nỗi niềm đau đáu với quê hương
Công văn hướng dẫn kỷ niệm 21 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và Ngày Khuyến học Việt Nam
Thông báo về việc một số đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan TW Hội Khuyến học Việt Nam
Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục
An Giang: Chi hội Khuyến học PGHH trên địa bàn thị xã Tân Châu đẩy mạnh thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài

 Tiêu điểm 
Khóa đào tạo về Bình đẳng giới, lồng ghép giới trong quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động tại TTHTCĐ
Nâng cao năng lực quản lý Trung tâm học tập cộng đồng cho cán bộ khuyến học cơ sở
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018
Phú Thọ: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị
An Giang: Chi hội Khuyến học PGHH trên địa bàn thị xã Tân Châu đẩy mạnh thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài
Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục
Tiền Giang: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn trao 150 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học đầu năm học mới
Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam ủng hộ đồng bào lũ quét tỉnh Sơn La
Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình dự và chúc mừng ngày khai giảng năm học mới của các trường học Thành phố Thái Bình
TW Hội Khuyến học Việt Nam ký kết phối hợp TW Đoàn hoạt động khuyến học, khuyến tài


Thời gian mở trang: 0.208 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 043 7726151 - Website: 043 7726148 - FAX: 043 7726152 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Lương Thanh Sở - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.