TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Diễn đàn Khuyến học & Giáo dục | Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ: Khuyến học, khuyến tài 'chắp cánh ước mơ'
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Hai 2018
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Giáo dục-Khuyến học 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Diễn đàn Khuyến học & Giáo dục 02.2018
Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ: Khuyến học, khuyến tài 'chắp cánh ước mơ'
10.2016

Xem hình
Ngày 2/10/1996, Đại hội lần thứ I (Đại hội thành lập Hội Khuyến học Việt Nam) được tổ chức. Tháng 9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1271/QĐ - TTg lấy ngày 2/10 (ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam) là "Ngày Khuyến học Việt Nam" nhằm động viên các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội, hệ thống chính trị đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tôn vinh gương sáng hiếu học, những tập thể cá nhân có thành tích, tâm huyết với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, cùng với đội ngũ cán bộ khuyến học cả nước, những người làm công tác khuyến học tỉnh Phú Thọ tự hào về một chặng đường phấn đấu xây dựng, phát triển tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, tạo vị thế, sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong đời sống xã hội và thực sự trở thành cầu nối, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
 
20 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Khuyến học Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu, đến nay 100% đơn vị hành chính cấp huyện có tổ chức hội; trên 99% đơn vị hành chính cấp xã có hội cơ sở với trên 15 triệu hội viên (chiếm 16% dân số cả nước). Xác định "xây dựng xã hội học tập từ cơ sở" làm mục tiêu và nội dung hoạt động, Hội Khuyến học Việt Nam đã chủ động, sáng tạo xây dựng các mô hình: “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, cụm dân cư khuyến học; đã có hàng triệu gia đình hiếu học, hàng chục nghìn dòng họ hiếu học, thôn bản, tổ dân phố khuyến học. Quỹ khuyến học của Trung ương Hội và của các Hội tỉnh, thành phố đã phát huy tác dụng tốt và có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng các mô hình học tập cần thiết trong cấu trúc xã hội học tập ở nước ta.

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, hoạt động của Hội đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Mạng lưới Hội Khuyến học các cấp đã phát triển rộng khắp ở 100% các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn, các chi hội, ban khuyến học trong các cơ quan, lực lượng vũ trang, trường học, dòng họ, tổ chức tôn giáo được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 5.300 chi hội khuyến học với trên 350 nghìn hội viên, đạt trên 27% dân số.

Từ nhận thức làm tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích giáo dục trong và ngoài nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục thường xuyên, công tác hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho học sinh, sinh viên và giáo viên được các cấp hội quan tâm như: giảm thiểu số học sinh bỏ học; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó vươn lên trong học tập… Hằng năm, Hội Khuyến học tỉnh đã vận động và đồng hành với các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tặng hàng nghìn suất học bổng; hàng trăm xe đạp và xe lăn, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhiều hoạt động lớn có sức lan tỏa mạnh mẽ như Chương trình "Chắp cánh ước mơ" vinh danh khuyến học khuyến tài Đất Tổ, "Tiếp sức cho em đến trường", "Vì trẻ em nghèo hiếu học"… đã tạo ra nguồn lực để khen thưởng cho hàng nghìn học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích xuất sắc; hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn ngày công xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường. Các quỹ khuyến học, học bổng ngày một phát triển, nhiều mô hình quỹ như "Quỹ khuyến học, khuyến tài đất Tổ", " Khuyến học, khuyến tài Hùng Vương ", "Học bổng Ngô Quang Bích", "Học bổng Trái bưởi vàng", "Học bổng hương chè"… đã hoạt động rất hiệu quả, góp phần mang lại sự công bằng trong học tập, tạo điều kiện cho các em có cơ hội đến trường học - "Học để biết, Học để làm, Học để chung sống, Học để làm người".

Xác định tầm quan trọng, chức năng cơ bản của Trung tâm học tập cộng đồng - Hội khuyến học các cấp đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của 100% trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Với nội dung linh hoạt như phổ biến thời sự, pháp luật; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp; chăm sóc sức khỏe, dạy nghề; tổ chức các loại hình văn hóa, thể thao… thu hút hàng chục vạn học viên theo học đem lại hiệu quả thiết thực đặc biết đối với học tập của người lớn, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, xóa đói, giảm nghèo.

Nhận thức sâu sắc về vai trò của gia đình, dòng họ, cộng đồng trong xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các ngành lồng ghép nội dung các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động với phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng học hiếu học", "Cộng đồng khuyến học", "Đơn vị khuyến học" và tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập gắn với xây dựng gia đình văn hóa, nông thôn mới. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Khuyến học các cấp gắn với củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh. Đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở đã thực sự trở thành những "Chiến sỹ" trên "Mặt trận" khuyến học, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình, sáng tạo trong phát triển và nhân rộng phong trào với nhiều mô hình khuyến học được hình thành  đã góp phần thúc đẩy "Sự học" trên địa bàn tỉnh bừng sáng, chắp cánh cho con em nhân dân trong tỉnh thực hiện ước mơ, hoài bão của mình vững bước lập thân, lập nghiệp trong tương lai…

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII đã xác định phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Để thực hiện được mục tiêu đó, vai trò của các hoạt động giáo dục, khuyến học, khuyến tài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người Phú Thọ phát triển toàn diện về học vấn và nhân cách có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ nhận thức đó, công tác khuyến học, khuyến tài phải hướng đến mục đích làm cho mọi người dân hiểu về sự học, đó là: "Học để hiểu biết - Học để lập thân lập nghiệp - Học để chung sống - Học để làm người"; học để làm cho mình và mọi người quanh mình sống hạnh phúc, sống có văn hóa; học để góp phần vào sự hưng thịnh và phát triển bền vững của quê hương, đất nước. Công tác khuyến học trong thời gian tới tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về: "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với sự lãnh đạo xây dựng xã hội học tập" và đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục - đào tạo, làm cho xã hội nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

2. Hội khuyến học các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục - đào tạo, với các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội để có nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, động viên khuyến khích giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của nhân dân, để mọi người ai ai cũng được học hành như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, các phong trào này phải góp phần xây dựng mô hình công dân học tập, gắn nhà trường, gia đình với xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện bộ Tiêu chí xây dựng "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" hướng tới xã, phường, thị trấn, huyện tỉnh học tập. Phát triển tổ chức hội khuyến học rộng khắp các địa bàn: khu dân cư, cơ quan, xí nghiệp, trường học. Đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ hội, tạo điều kiện để cán bộ khuyến học có thể phát huy hơn nữa trí tuệ, tâm huyết, sức lực góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT.

4. Có nhiều hình thức phong phú phát triển các quỹ khuyến học, học bổng ở các cấp Hội để hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều hơn nữa các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn không may mắn, tật nguyền có điều kiện được học tập, mang lại sự công bằng trong học tập cho mọi đối tượng. Quỹ khuyến học, khuyến tài không chỉ để tăng cường hoạt động khuyến học mà còn phải góp phần tạo ra động lực cho công tác khuyến tài, cổ vũ, động viên khuyến khích phát triển tài năng, phát hiện và chăm sóc tài năng cho quê hương đất nước…

Chào mừng thành công Đại hội Khuyến học Việt Nam lần thứ V, hướng các hoạt động vào kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, ngày Khuyến học Việt Nam 02/10, dưới sự lãnh đạo, sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, sự phối hợp chặt chẽ cúa các ngành, đoàn thể và sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm, của toàn xã hội là nguồn động viên to lớn để cán bộ Hội viên Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tiếp tục cống hiến hết mình cho sự học trên quê hương giàu truyền thống hiếu học - Đất Tổ Vua Hùng.

Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ
 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

 

Hội Khuyến học Việt Nam

 


  Tin mới cập nhật 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài
Quảng Ngãi: HKH huyện Sơn Tịnh trao học bổng khuyến tài cho sinh viên các trường Đại học công lập đạt thành tích xuất sắc và giỏi
Kế hoạch tuyên truyền năm 2018 và hướng dẫn tuyên truyền đến năm 2020
Phú Thọ: Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trao quà tết tại huyện Tân Sơn
Đà Nẵng: Hội Khuyến học Thành phố trao 100 xuất học bổng học sinh "Vượt khó hiếu học" nhân dịp tết Mậu Tuất
Đà Nẵng: Hội nghị lần thứ 10 khóa V của Ban chấp hành Hội Khuyến học Thành phố
Sóc Trăng : Tổng Kết hoạt động Hội khuyến học năm 2017 của thị xã Vĩnh Châu
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Cởi bỏ nút thắt về đầu tư xây dựng đối với trường tự chủ"
Long An: Trên 400 xuất học bổng "Đồng hành cùng ước mơ đến trường" cho học sinh tỉnh Long An
Phú Thọ: Hội Khuyến học tỉnh tặng quà tết cho học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất
Quảng Trị: Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg và Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT
Hòa Bình: Dòng họ Bạch Công, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi - Dòng họ học tập
Gia Lai: Câu chuyện của những người thầy gần 20 năm cõng học sinh đến trường
Long An: Hội Khuyến học tỉnh Long An có trên 400 ngàn Hội viên
Thái Bình: Tổng kết công tác năm 2017 của Hội Khuyến học Tỉnh
Ninh Bình: Hội Khuyến học tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018
Phú Thọ: “Áo ấm cho em” đến với các em học sinh huyện Thanh Sơn
Hội Khuyến học đồng hành cùng Hội Người Cao tuổi trong phong trào học tập suốt đời
Thái Bình: Kiến Xương tuyên dương, khen thưởng 157 gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu
Hà Nam: Hội Khuyến học tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018

 Tiêu điểm 
Thái Bình: Tổng kết công tác năm 2017 của Hội Khuyến học Tỉnh
Gia Lai: Câu chuyện của những người thầy gần 20 năm cõng học sinh đến trường
Quảng Trị: Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg và Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Cởi bỏ nút thắt về đầu tư xây dựng đối với trường tự chủ"
Long An: Hội Khuyến học tỉnh Long An có trên 400 ngàn Hội viên
Phú Thọ: Hội Khuyến học tỉnh tặng quà tết cho học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất
Long An: Trên 400 xuất học bổng "Đồng hành cùng ước mơ đến trường" cho học sinh tỉnh Long An
Hòa Bình: Dòng họ Bạch Công, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi - Dòng họ học tập
Đà Nẵng: Hội nghị lần thứ 10 khóa V của Ban chấp hành Hội Khuyến học Thành phố
Đà Nẵng: Hội Khuyến học Thành phố trao 100 xuất học bổng học sinh "Vượt khó hiếu học" nhân dịp tết Mậu Tuất


Thời gian mở trang: 0.146 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 043 7726151 - Website: 043 7726148 - FAX: 043 7726152 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Lương Thanh Sở - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.