TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Thông tin nổi bật | Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị ngày 13/4/2007
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Mười hai 2022
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Công dân Khuyến học 


 Truyền hình thực tế 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Thông tin nổi bật 12.2022
Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị ngày 13/4/2007
06.2007

Xem hình
Góp phần cùng với các cấp ủy Đảng làm cho cán bộ, Đảng viên, Nhân dân quán triệt nội dung của Chỉ thị, nhận thức rõ Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội IX, X và Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX) về xây dựng xã hội học tập ở Việt nam, nhận thức rõ sự cần thiết và tính quan trọng của phong trào khưyến học, khuyến tài xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập, đặc biệt là tác động của XHHT đối với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nước nhà. Sáng nay 14 tháng 6 năm 2007 Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW

Tham dự Hội nghị gồm có các Đồng chí là Ủy viên Thường vụ, Ủy viên BCH TW Hội (hiện đang công tác tại Hà Nội). Các Đồng chí là Giám đốc các Trung tâm trực thuộc Trung ương Hội. Các Đồng chí là Cán bộ, chuyên viên khối văn phòng Trung ương Hội và các vị khách quý.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Chỉ thị 11-CT/TW, các cấp Hội và các hội viên thấy rõ trách nhiệm, nhanh chóng phát triển và củng cố các cấp Hội thành lực lượng " nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội khác tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập". Vận động toàn xã hội tham gia học tập, tích cực đóng góp sức người, sức của cho giáo dục, đảy mạnh hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập.

GS.TS. Phạm Tất Dong

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao dục trong Đảng và nhân dân với nhiều hình thức phong phú,  để nhận thức sõ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội háo học tập ở nước ta hiện nay; xác định xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của tàon đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược cỏ bản trong chiến lược trong chiến lược chân hưng và phát triển giao dục nước ta.

 

 Cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập trong phạm vi từng địa phương, đơn vị. trước mắt rà soát, bổ sung nội dung kế hoạch thực hiện mục tiêu. nhiệm vụ “ đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010” mà chính phủ đã ban hành. thường xuyên theo dỏi, đôn dốc kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

 Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào Khuyến Học, khuyến tài, góp phần hỗ trợ các sở giáo dục trong dãng dạy và học tập; xây dưng gia đình hiếu học; cộng đồng, dòng họ, cơ quan doanh nghiệp đơn vị Khuyến Học. tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, phát triển nhiều loại hình học tập đa dạng, phong phú với điều kiện nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân từng địa phương, đơn vị.

 

 Chú trọng kịp thơìi phát hiện, có chính sách cụ thể để bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

 

 Vận động nhân dân tích cực học tập nâng cao dân trí, nghề nghiệp chuyên môn nhằm tăng năng lực sãn xuất, chất lượng công việc, chất lượng quộc sống. Gắn việc phát triển phong trào Khuyến Học, Khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đôi với hành, với phong trào làm kinh tế giỏi, Xoá đói, dảm nghèo và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

 

 Chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết , rút kinh nghiệm  và hình thức khen thưởng,tuyên dương , nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào Khuyến Học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương, đơn vị.

 

 Củng cố , xây dựng hội khuyến học các cấp vững mạnh , làm nòng cốt trong việc liên kết, hối phợp với các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tích cực, chủ động tổ chức hoạt động Khuyến Học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội háo giáo dục.

Hòa Thượng Thích Thanh Tứ và các vị Đại biểu

Ban cán sự đảng Chính phủ, bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi quền hạn và các nhiệm vụ của mình khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách , triển khai thực hiện “ đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010” của Chính phủ, nhất là chủ trương chính sách bảo đảm phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên, tổ dạy nghè các quận, huyện, tạo điều kiện hoạt động cho các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường thị trấn; có biện pháp tích cực , nội dung cụ thể gúp các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, những địa phương khó khăn trong việc triển khai xây dưng xã hội học tập, ban hành quy chế cho hội Khuyến Học các cấp thực hiện nhiệm vụ triển khai phong trào Khuyến Học, Khuyến tài, nghiên cứu mô hình xã hội học tập ; quan tâm tạo điều kiện Hội khuyến học các cấp theo quy định hiện hành của nhà nước.

 Ban cán sự đảng Bộ giáo dục và Đào tạo, Trung ương hội Khuyến Học việt nam tăng cường hoạt động phối hợp thực hiện các mục tiêu , nhiệm vụ của công tác khuyến học, khuyến tài , xây dụng xã hội học tập.

 Các cơ quan thông tin đại chúng thương xuyên tuyên truyền công tác khuyến học, Khuyến tài, xây dụng xã hội học tập và các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác này.

 

Ban tuyên giáo trung ương, ban tuyên giáo địa phương chủ trì, phối hợp với ban nhân dân vận cùng cấp uỷ theo giỏi và hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị này. Hằng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban bí thư(ở địa phương báo cáo thường vụ cấp uỷ đảng) về kết quả thực hiện.

Đại diện các Phòng, Ban tham dự Hội nghị

Các vị Đại biểu

  

admin (Theo Nguồn tin từ Hội Khuyến học Việt Nam) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho học sinh, sinh viên Lào xuất sắc đang học tập tại Việt Nam
Nam Định: Điểm sáng phát triển các ban khuyến học dòng họ
Đồng Tháp: Chương trình Gala khuyến học, khuyến tài, chung tay xây dựng xã hội học tập
Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Kỷ niệm 92 năm Ngày hội đoàn kết các dân tộc
Hội Khuyến học Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp đẩy mạnh các hoạt động khuyến học
Dòng họ hiếu học trên quê hương Khu Cháy
Hội Khuyến học Việt Nam tặng quà hỗ trợ học sinh, giáo viên, các cơ sở giáo dục vùng lũ lụt tỉnh Nghệ An
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam: 'Ngày Khuyến học' là dấu son của nền giáo dục cách mạng Việt Nam
Gặp mặt nhân 'Ngày Khuyến học Việt Nam' và phát động 'Giải thưởng Nhân tài Đất Việt' năm 2023
GS.TS Nguyễn Thị Doan: Khuyến học mở con đường tri thức đến tương lai
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Khuyến học phải xây dựng những giá trị căn cốt của con người Việt Nam
Ký chương trình phối hợp giữa Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam
Ninh Bình: Triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quảng Nam: Sôi nổi công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập xã Tam Anh Nam
Quảng Ngãi: Ấm áp và ý nghĩa tại buổi vinh danh, khen thưởng cho các cháu năm học 2021-2022 của gia đình học tập Trần Đức Minh
Hội nghị Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư động viên ngành Giáo dục nhân dịp năm học mới
Tiền Giang: Trao học bổng cho 332 trẻ em khuyết tật, mồ côi
Hội Khuyến học Việt Nam trao 100 suất học bổng cho sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam

 Tiêu điểm 
Kỷ niệm 92 năm Ngày hội đoàn kết các dân tộc
Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Đồng Tháp: Chương trình Gala khuyến học, khuyến tài, chung tay xây dựng xã hội học tập
Nam Định: Điểm sáng phát triển các ban khuyến học dòng họ
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho học sinh, sinh viên Lào xuất sắc đang học tập tại Việt Nam


Thời gian mở trang: 0.200 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 0243 7726151 - Website: 0243 7726148 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.