TW Hội Khuyến học Việt Nam - Đồng Nai: phát triển mạnh công tác xây dựng xã hội học tập và trung tâm học tập cộng đồng
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Đồng Nai: phát triển mạnh công tác xây dựng xã hội học tập và trung tâm học tập cộng đồng
20.10.2008

Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai ra đời muộn so với nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, tổ chức Hội đã nhanh chóng xây dựng và phát triển trở thành một tổ chức xã hội lớn mạnh, có sức thu hút và tập hợp cao. Đến nay, 100% huyện, thị xã, thành phố, xã phường, thị trấn trong tỉnh đã có Hội Khuyến học.
Các hoạt động khuyến học, khuyến tài do Hội khởi xướng đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Trong đó, công tác xây dựng xã hội học tập và trung tâm học tập cộng đồng đã được Hội đặc biệt quan tâm.

Với mục đích xây dựng xã hội học tập gắn liền với công tác khuyến học khuyến tài ở địa phương, Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chương trình thực hiện đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010”. Qua đó, ở bậc giáo dục chính quy, Hội đã huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 96,1% (trong khi mục tiêu đến năm 2010 là 95%), huy động trẻ 6 tuổi ra lớp đạt 99,67% (mục tiêu hàng năm là 100%), đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vào năm 2006, huy động được 98,68% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Về giáo dục thường xuyên, tính đến cuối năm 2007, tỉ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 trở lên đạt 98,1% (mục tiêu đến năm 2010 đạt trên 80%). Ngoài ra, có rất nhiều người tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ khác. Riêng trong hai năm 2006 và 2007, có 112.585 người theo học chương trình ngoại ngữ; 63.344 người theo học chương trình tin học; 220 giáo viên được cử đi học sau đại học; các chương trình học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng được đông đảo giáo viên tham gia.

Để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân, ngoài việc để các trung tâm học tập cộng đồng trực tiếp trang bị thiết bị dạy học để đáp ứng nhu cầu đổi mới chương trình, tỉnh còn thường xuyên củng cố và tăng cường về cơ sở vật chất cho các trung tâm. Đến nay đã xây mới trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Định Quán, Long Khánh và Trảng Bom với tổng kinh phí 30 tỷ đồng; Đang chuẩn bị hồ sơ mở rộng trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh với tổng kinh phí 30 tỷ đồng và xây dựng thêm 2 trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Thống Nhất và Cẩm Mỹ với tổng kinh phí 20 tỷ đồng.

Về xây dựng xã hội học tập, sau 5 năm triển khai đã có hơn 9000 trung tâm học tập cộng đồng, đạt trên 80% tổng số xã phường trong cả nước. Riêng Đồng Nai đã có 100% xã, phường, thị trấn có TTHTCĐ và (trong đó có 64 trung tâm có cơ sở riêng, còn lại là sử dụng chung với nhà văn hoá, hội trường UBND và các cơ sở khác sẵn có ở địa phương để hoạt động). Nhiều trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả và thiết thực với phương châm “cần gì học nấy”. Ngoài những nỗ lực của các cấp Hội Khuyến học, từ năm 2007 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ mở 56 điểm thông tin khoa học công nghệ tại 56 trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh để cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật cho người dân. Tại các điểm, người dân hkông chỉ cập nhật những thông tin cần thiết từ thư viện điện tử hỏi đáp khoa học kỹ thuật mà người dân còn được xem, mượn những đĩa phim khoa học về thực hành...

Có thể nói vài năm trở lại đây, phong trào khuyến học khuyến tài ngày càng được đẩy mạnh và lan rộng trong cả nước. Công tác này không còn là của riêng ngành giáo dục hay tổ chức khuyến học mà nó đã trở thành một phong trào rộng lớn thu hút nhiều thành phần trong xã hội tham gia. Chính vì vậy, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định lấy ngày 2/10 hàng năm làm Ngày khuyến học Việt nam. Quyết định này đã tạo động lực cho tất cả Hội khuyến học trong cả nước tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho phong trào khuyến học khuyến tài.

Trúc Linh


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=899

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com