TW Hội Khuyến học Việt Nam - Một số kết quả bước đầu về xây dựng gia đình hiếu học ở Phường 4 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Một số kết quả bước đầu về xây dựng gia đình hiếu học ở Phường 4 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
04.07.2007

Phường 4 là phường trung tâm của quận Tân Bình nằm ở cửa ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, có diện tích 240 ha với 5.935 hộ, 30.300 nhân khẩu, trong đó trẻ em là 6.035 em (chiếm 20% dân số). Phường đã đạt chuẩn phổ cập trung học và đăng ký xây dựng Phường văn hoá năm 2004.
Trên địa bàn phường có 10 trường đang hoạt động giảng dạy với hơn 20 ngàn học sinh, sinh viên và giáo viên các cấp. Hội Khuyến học phường 4 được thành lập tháng 12 năm 2002, qua 3 năm hoạt động đã phát triển được 833 hội viên, sinh hoạt ở 12 chỉ Hội (long khu phố, 212 trường tiểu học) và 105/109 tổ dân phố có tổ khuyến học: Hội Khuyến học Phường và chi Hội Khuyến học khu phố, nhà trường đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ I (2003 - 2006), hiện đang chuẩn bị để quý III/2006 tiến hành đại hội nhiệm kỳ II (2006 - 2009). Do nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ và đông đảo hội viên, Hội Khuyến học Phường 4 đã đạt được một số kết quả bước đầu trên các mặt:

- Xây dựng tổ chức, phát triển hội viên.
- Vận động xây dựng Quỹ.
- Chăm lo khuyến học, khuyến tài.
- Xây dựng gia đình hiếu học.

Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học của Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm 2004, Thường trực Ban chấp hành Hội Khuyến học Phường đã nghiên cứu các tiêu chuẩn gắn với thực tiễn tình hình thông báo đến các chi hội khu phố trao đổi, mạn đàm và thống nhất triển khai thực hiện. Đến cuối năm 2004, các chi hội đã tiến hành bình xét biểu dương 346 gia đình hiếu học.

Hội Khuyến học phường đã tổ chức tuyên dương 47 gia đình hiếu học tiêu biểu (mỗi gia đình 01 giấy khen và phần quà trị giá 80.OOOĐ). Từ kết quả năm 2004, nghiên cứu tiêu chuẩn đã được sửa đổi bổ sung của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Hội Khuyến học Thành phố và học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn, năm 2005 Hội Khuyến học phường đã tham mưu cho Đảng ủy, ủy ban và Mặt trận Tổ quốc gắn xây dựng Gia đình hiếu học với phong trào thi đua chung xây dựng Gia đình văn hoá, đưa hoạt động khuyến học đến từng tổ dân phố. Việc tổ chức bình xét gia đình hiếu học được các tổ khuyến 'học kết hợp với Ban điều hành tổ dân phố tiến hành bình xét cụ thể từng gia đình tại phiên họp của tổ dân phố. Kết quả năm 2005 đã bình chọn được 725 gia đình đạt gia đình hiếu học các cấp trong đó có 33 gia đình đạt gia đình hiếu học cấp thành phố, 164 gia đình đạt gia đình hiếu học cấp quận, 528 gia đình đạt gia đình hiếu học cấp phường. Các chi Hội Khuyến học khu phố đã tiến hành khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu và tuyên đương gia đình hiếu học tiêu biểu và trao giấy chứng nhận cho các gia đình hiếu học rất trang trọng và tình nghĩa, góp phần cổ vũ động viên phong trào khuyến học phát triển sâu rộng trên địa bàn dân cư.

Ngày 9//0/2005, Hội Khuyến học phường 4 đã chủ trì và phối hợp với Thường trực Mặt trận tổ quốc và Ban Dân SỐ Gia đình & Trẻ em của phường tổ chức buổi lễ tuyên dương gia đình hiếu học tiêu biểu cho 49 gia đình hiếu học, 27 học sinh xuất sắc và trao học bổng cho 107 học sinh tổng chi phí của các hoạt động trên đây là 74.500.OOOĐ. Điều đó ý có nghĩa quan trọng hơn là đã tôn vinh giá trị tinh thần, tri thức góp phần chăm lo xây dựng phát triển sự nghiệp "trồng người" trên địa bàn Phường.

Đạt được những kết quả trên đây, chúng tôi rút ra mấy kinh nghiệm:

1 Nắm vững nội dung các văn bản hướng dẫn của trên về xây dựng gia đình hiếu học. Tiến hành khảo sát hiểu rõ tình hình dân trí, kết quả học tập rèn luyện của học sinh, sinh viên, lập kế hoạch tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

2- Xây dựng gia đình hiếu học gắn với các hoạt động chăm lo học bổng, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu, tổ chức các lớp học cộng đồng, tư vấn, hướng nghiệp, hướng nghề v.v . . . Đặc biệt là việc biểu dương phải trang trọng, tình nghĩa. Đây vừa là động lực, vừa là môi trường để phát triển
nhân rộng các gia đình hiếu học ở địa bàn dân cư.

3- Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành vận động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm và các tầng lớp dân cư cùng chăm lo hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây đựng gia đình hiếu học, đưa công tác khuyến học lên từng nhà, từng người.

4- Bản thân và cán bộ chủ trì của Hội từ phường đến chi hội, các tổ hội phải thực sự tâm huyết và nhanh nhạy, đồng thời biết dựa vào đội ngũ đảng viên, giáo viên hưu trí CCB-NCT. . . để khai thác sức mạnh tiềm tàng những lớp người quan tâm chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ ở địa bàn nhằm giữ vững và phát triển phong trào.

Chủ tịch
Đặng Văn Nghê
Theo bản tin tháng 5 năm 2007 của Hội Khuyến học Thành Phố Hồ Chí Minh


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=81

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com