TW Hội Khuyến học Việt Nam - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:
29.06.2007

Nhân rộng điển hình tiên tiến xây dựng mô hình xã hội học tập ở phường xã
Trong năm 2006, đợt tổng kết chỉ thị 50/CT của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Khuyến học Việt Nam, đã được Thành ủy và các cấp ủy Đảng quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt.

Thành ủy và các cấp ủy Đảng, chính quyền đều đánh giá cao, biểu dương những thành tích và điển hình tiên tiến của phong trào khuyến học, khuyến tài trong những năm qua đồng thời khẳng định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với Hội Khuyến học, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của Thành phố.

Ủy Ban nhân dân Thành phố đã tặng bằng khen cho Thành Hội và Hội Khuyến học quận huyện có nhiều thành tích đóng góp đối với phong trào khuyến học, khuyến tài của Thành phố.

Đợt tổng kết chỉ thị 50/CT của Bộ Chính trị là một đợt sinh hoạt có ý nghĩa quan trọng đối với Hội. Qua tổng kết, nhận thức tư tưởng và trách nhiệm của cán bộ Hội được nâng cao hơn, đánh giá đúng mặt mạnh và mặt yếu, những điển hình tiên tiến và sớm ra được nhiều bài học kinh nghiệm.

Qua 7 năm xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học Thành phố đã đạt được những thành tựu quan trọng. Hội đã trở thành một tổ chức xã hội rộng lớn tập hợp được 133.608 hội viên. Thực lực của Hội ngày càng lớn mạnh, ăn sâu bám rễ xuống tận tổ dân phố, đến từng hộ gia đình. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển ngày càng sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ. Phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học được duy trì và phát triển đều khắp các phường, xã. Nguồn quỹ khuyến học của các cấp Hội tính đến nay đã có trên 70 tỷ đồng. Và điều quan trọng là Hội đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ giàu tâm huyết với công tác khuyến học, nhất là các đồng chí cán bộ hưu trí, nhà giáo nghỉ hưu, cựu chiến binh, với nhiều tấm gương rất đáng trân trọng.

Để phát huy kết quả đợt tổng kết chỉ thị 50/CT của Bộ Chính trị, Hội Khuyến học Thành phố tổ chức hội nghị nhân rộng điển hình tiên tiến của các quận huyện nhằm đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài đi vào chiều sâu, xây dựng củng cố tổ chức Hội ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Trong những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài của Thành phố đã xuất hiện nhiều điển hình, mô hình tiên tiến, với nhiều sáng kiến, kinh nghiệm phong phú.

1/ về tổ chức Hội và hội viên
Hội Khuyến học Quận I là một mô hình tiêu biểu về tổ chức Hội và hội viên. Tổ chức Hội phát triển đều khắp các phường, các trường học và xây dựng mạng lưới khuyến học ở khu phố, tổ dân phố. . . đạt 100% với hơn 25.659 hội viên, chiếm hơn 10% so với 200.000 dân trong quận.

Hội Khuyến học Quận 5 đã xây dựng và phát triển Hội đều khắp các phường và trường học với trên 12.000 hội viên. Nét nổi bật là đã xây dựng 5 Ban khuyến học Ở các hội quán người Hoa, tập hợp được nhiều nhân sĩ xã hội, nhà giáo người Hoa tham gia công tác khuyến học có hiệu quả thiết thực.

Hội Khuyến học Quận 4 xây dựng và phát triển hội viên ở 15 phường, 51 khu phố và 8 trường học đạt 100% đơn vị thành lập Hội và xây dựng được 6 Chi hội cơ quan, ban ngành, mặt trận đoàn thể cấp quận. Tổng số hội viên là 7.527 chiếm 2,5% tổng số dân trong quận.

Hội Khuyến học Quận Phú Nhuận đã thành lập Hội ở 15/15 phường, 58162 khu phố, 2471813 tổ dân phố, l2136 trường học với tổng số hội viên là 5.547. Nét nổi bật là có 1.400 đảng viên tham gia Hội và có một số chi bộ khu phố 100% đảng viên là hội viên của Hội.

Hội Khuyến học Huyện Hóc Môn đã xây dựng phát triển Hội ở12 xã, thị trấn và 10 trường học với 10.456 hội viên. Là huyện có số hội viên nhiều nhất Ở các quận huyện ngoại thành và đã thu hội phí được 81 triệu đồng trong năm 2006.

2/ Về xây dựng củng có cơ sở Hội

Hội Khuyến học phường Bến Nghé (quận l), phường 4 (Tân Bình), phường 28 (Bình Thành), phường 14 (quận 5), phường 6 (quận 4), phường 14 (Phú Nhuận), phường Tân Thới Hiệp (quận 12) và ấp mới I (xã Tân Xuân huyện Hóc Môn). . . là những địa phương có phong trào khuyến học mạnh có nhiều nhân tố mới đang phát triển tốt.

- Tổ chức (. Hội và hội viên của các phường, xã trên đã phát triển đều khắp các khu phố (ấp) và tổ dân phố có từ 500 đến 700 hội viên.

- Phong trào khuyến học, khuyến tài Ở cơ sở ngày càng phát triển và mở rộng dưới nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng. Tiêu biểu nhất là phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học đã trở thành ngày Hội hàng năm của phường, xã biểu dương, khen thưởng hàng ngàn gia đình hiếu học cấp cơ sở.
- Chương trình học bổng của Hội đã giúp cho hàng ngàn học sinh nhà nghèo ổn định được việc học tập. Có phường xã còn quan tâm mở lớp phổ cập cho trẻ em nghèo khuyết tật hoặc mở lớp học vi tính, ngoại ngữ học nghề cho Thanh niên và người cao tuổi.
- Các phường xã trên đã hoàn thành chương trình phổ cập bậc Trung học phổ thông đúng độ tuổi vào năm 2006. Mặt bằng văn hóa của người dân đạt trình độ lớp 8, 9 trở lên.

- Xây dựng, phát triển quỹ khuyến học đạt kết quả tốt. Mỗi phường, xã có từ 50 đến 70 triệu đồng/năm.

- Đặc biệt là Đảng ủy và ủy ban nhân dân phường xã luôn quan tâm chỉ đạo và huy động được cả hệ thống chính trị tham gia công tác khuyến học. Đội ngũ cán bộ Hội giàu tâm huyết và có nhiều tấm gương rất đáng trân trọng.


- Tất cả những thành tựu trên của Hội Khuyến học phường, xã đã tạo được cơ sở, nền tảng ban đầu để xây dựng mô hình xã hội học tập Ở cơ sở trong những năm tới.

3.Câu lạc bộ sinh viên hiếu học :

Hội khuyến học quận I có sáng kiến xây dựng Câu lạc bộ sinh viên hiếu học ở phường nhằm tập hợp giúp đỡ sinh viên học tập tết và gắn bó với Hội Khuyến học ở cơ sở.

Từ tháng 4 năm 2005 đến cuối năm 2006, đã có 6110 phường trong quận thành lập Câu lạc bộ sinh viên hiếu học, tập hợp được 1200/3000 sinh viên trong toàn quận . Mỗi câu lạc bộ " có quy chế tổ chức hoạt động gắn bó với Hội Khuyến học và Hội Liên hiệp Thanh niên. Hội Khuyến học giúp mỗi câu lạc bộ 5 triệu đồng để làm quỹ hoạt động ban đầu.

Sau gần 2 năm hoạt động, câu lạc bộ sinh viên hiếu học của quận 1 đã có những hoạt từ động thiết thực, vừa đoàn kết giúp đỡ sinh viên học tập , rèn luyện tết, vừa gắn bó với Hội Khuyến học có kết quả. Các câu lạc bộ đã xây dựng được tủ sách để tham khảo học tập và hình thành các "nhóm học tốt", nhóm sinh ngữ '' để giúp nhau học tập. Tham gia các đợt sinh hoạt, giáo dục truyền thống, công tác từ thiện xã hội ở địa phương hoặc giới thiệu với Hội những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để được xét tặng học bổng .Câu lạc bộ sinh viên phường Bến Nghé đã nhận dạy kèm cho 20 học sinh yếu kém và phường Cầu Kho có 9 sinh viên kèm học sinh từ lớp 3 đến lớp 9....có kết quả tốt.

4/ Xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng:

Hội Khuyến học huyện Bình Chánh đã phối hợp với Phòng Giáo dục tham mưu với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện để tổ chức thành lập và hoạt động 11 trung tâm học tập
cộng đồng /l6 xã theo một đầu mối chỉ đạo tập trung, thống nhất. Đến tháng 2/2007, 11 Trung tâm học tập cộng đồng đã huy động được 16.077 lượt người lao động tham gia học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng bao gọn 1.545 lượt người nâng cao trình độ học vấn (xóa mù chữ, bổ túc văn hóa, ngoại ngữ, tin học), 14.532 lượt người tham gia các sinh hoạt chuyên đề (tập huấn kĩ thuật nông nghiệp, tư vấn kinh tế gia đình, tuyên truyền giáo dục pháp luật, gia đình văn hóa mới, giáo dục truyền thông sức khỏe, bảo vệ môi sinh môi trường, giải trí, văn nghệ thể dục thể thao.

5/ Công an phường 8 và Hội Cựu Chiến binh quận 10 với công tác Khuyến học:

Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Hội Khuyến học quận 10 đã thu được kết quả thiết thực. Đã có 755 hội viên Cựu chiến binh tham gia Hội Khuyến học (chiếm 30% tổng số hội viên Cựu Chiến Binh trong quận). Với khẩu hiệu : "Mỗi hội viên cựu chiến binh góp 1 tập vở và 2000 đồng ủng hộ quỹ Khuyến học" nhiều hội viên cựu chiến binh đã hưởng ứng, đóng góp cho quỹ khuyến học trên 80 triệu đồng và duy trì các lớp học tình thương cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Hội Cựu chiến binh các phường còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học và đã có 70 gia đình cựu chiến binh hiếu học được biểu dương ở phường và quận. Hội kết nghĩa với các trường học, tổ chức tham quan di tích lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng cho 29.000 học sinh.

Ban chỉ huy công an phường 8 quận 10 đã vận động 23 cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, thành lập chi hội Khuyến học và vận động xây dựng quỹ Khuyến học được 22 triệu Hàng năm trao học bổng cho học sinh nhà nghèo mỗi suất trị giá 450.000 đồng, giúp các em hoàn thành các bậc học có kết quả tốt. Đối với những học sinh cá biệt, vi phạm kỷ luật bị đuổi học, chi hội phối hợp với gia đình giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ về vật chất, tinh thần điều kiện đưa các em tiếp tục đến trường, hạn chế được nguy cơ bỏ học và ngăn ngừa được tệ nạn xã hội đối với các em.

Quán triệt chỉ thị 11/CT của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập và nhân rộng điển hình tiên tiến, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm vừa qua, các cấp Hội nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh phong trào Khuyến học Khuyến tài của thành phố lên một bước phát triển mới.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Hội Khuyến học Thành phấn đấu xây dựng mô hình xã hội học tập ở địa phương, xã, thị trấn đạt hiệu quả cao mục tiêu nâng cao mặt bằng văn hóa và trình độ nghề nghiệp của người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triền kinh tế, xã hội của thành phố".

Sau đây là những tiêu chí chủ yếu của mô hình xã hội học tập ở phường, xã, thị trấn.

1/ Trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt l00%. Hạn chế thấp nhất tỷ lệ lưu ban bỏ học, Chăm lo tốt việc học tập cho trẻ em nghèo và khuyết tật.

2/ Hoàn thành chương trình phổ cập trung học phổ thông đúng độ tuổi vào năm 2008

3/ Phổ cập dạy nghề, tin học và ngoại ngữ cho thanh niên để đào tạo nguồn nhân lực trẻ.

4/ Mặt bằng văn hóa và trình độ nghề nghiệp của người lao động ở phường xã nâng cao.

5/ Tăng tỷ lệ sinh viên Cao Đẳng, Đại học của phường xã góp phần đào tạo nguuồn lao động có trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật.

6/ Xây dựng Gia đình hiếu học đạt yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, làm nòng cốt cho phong trào học tập của nhân dân.

7/ Xây dựng, củng cố Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả thiết phục vụ tốtt cho việc học tập và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

8/ Xây dựng và phát triển tổ chức Hội và hội viên lớn mạnh cả về số lượng vi lượng. Mỗi phường , xã, thị trấn có từ 1.000 đến 2.000 hội viên và nguồn quỹ Khuyến học phục vụ tốt cho công tác Khuyến học.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=73

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com