TW Hội Khuyến học Việt Nam - Kon Tum: Nền tảng để xây dựng xã hội học tập
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Kon Tum: Nền tảng để xây dựng xã hội học tập
25.04.2008

Cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học” do Hội Khuyến học Việt Nam phát động nhằm tuyên truyền, vận động mọi người, mọi nhà nhận thức rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, tầm quan trọng, sự cấp thiết của việc thực hiện học tập thường xuyên cũng như tích cực tham gia các hình thức khuyến học ở địa phương. Qua đó gắn kết giáo dục gia đình với giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện phổ cập giáo dục ở các huyện, thị xã, mở rộng các phương thức học tập cho mọi người.
“Gia đình hiếu học” là hạt nhân, là nòng cốt, để duy trì, đẩy mạnh các hoạt động học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng, tiến tới xây dựng xã hội học tập. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng “Gia đình hiếu học” , “Dòng họ khuyến học” đối với sự phát triển chung của xã hội, thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong toàn tỉnh đã hết sức quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện để phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học đạt được nhiều kết quả khả quan.

Ngay từ đầu mới thành lập, Hội Khuyến học tỉnh đã luôn xác định việc xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học” có vai trò quan trọng trong hoạt động khuyến học. Hội đã xây dựng các giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể để các tổ chức cơ sở hội đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh đã có 681 thôn, làng, tổ dân phố, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang và doanh nghiệp thành lập được tổ khuyến học với 26.273 hội viên tham gia sinh hoạt. Có gần 8000 hộ gia đình và hai dòng họ tiêu biểu được các cấp trong tỉnh công nhận “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”. Trong đó, có 60 “Gia đình hiếu học” , 2 “Dòng họ khuyến học” được công nhận “Gia đình hiếu học”, Dòng họ khuyến học” cấp tỉnh và 9 gia đình tiêu biểu nhất ở các huyện, thị xã được UBMTTQVN tỉnh tặng Bằng khen. Đặc biệt trong số các “Gia đình hiếu học”, có 50% là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, có cả các gia đình ở vùng sâu, vùng xa như Mường Hoong, xã Xốp của huyện Đăk Glei.
Việc thực hiện hiệu quả phong trào “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học” đã góp phần đảm bảo cho trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, không phải bỏ học. Người lớn có điều kiện học tập để cập nhật, tiếp cận với tri thức, kỹ thuật mới nhằm nâng cao trình độ văn hoá, nghiệp vụ... tham gia công tác khuyến học, đồng thời xây dựng gia đình hoà thuận. Việc đăng ký phấn đấu trở thành “Gia đình hiếu học” thực sự đáp ứng được nguyện vọng của nhiều gia đình nên được mọi người tham gia tích cực. Nhiều gia đình, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc đến việc học tập của các thành viên cũng như tham gia tích cực, có hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Điển hình là gia đình ông A Yêng ở làng Kà Bầy, xã Sa Bình (huyện Sa Thầy). Là người dân tộc thiểu số, có 8 người con, nhưng vợ chồng ông vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện cho các con học tập đến nơi đến chốn. Trong 8 người con có 1 người đang theo học Đại học Y khoa Huế; 2 người đã tốt nghiệp phổ thông trung học, 01 người đang theo học tại Trường Thiếu sinh quân tỉnh Gia Lai và 3 người đang theo học tại Trường Trung học cơ sở xã Sa Bình, 01 cháu đã xây dựng gia đình. Hay gia đình ông Lê Khắc Minh ở thị trấn Sa Thầy có 4 người con đều học đại học...
Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội Khuyến học tỉnh thì số lượng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học” hiện nay vẫn còn ít và chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng, xã hội học tập trong giai đoạn mới. Vì vậy trong thời gian tới, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương, Hội Khuyến học các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học” được triển khai rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực hơn./.

Hoàng Lan


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=588

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com