TW Hội Khuyến học Việt Nam - Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập
28.12.2023

Ngày 22/12, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và ông Lê Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Trung ương Hội: Phạm Thị Hòe, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Độ; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Hội Nông dân Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập- Ảnh 2.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thiên Ân

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá việc thực hiện 10 nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, những nét nổi bật nhất, có tác động, được nhân dân đồng tình ủng hộ; nêu rõ những khó khăn, chia sẻ bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao thực hiện công tác khuyến học – khuyến tài; đề ra phương hướng năm 2024.

Hơn 4.700 tỉ đồng dành cho khuyến học

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến học năm 2023, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết, cả nước có gần 26 triệu hội viên hội khuyến học, chiếm tỉ lệ 26,8% trên tổng số dân.

Thời gian qua, các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chủ động phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang... để triển khai tích cực Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, công dân học tập bước đầu có nhiều thuận lợi và kết quả nhất định.

Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng báo cáo kết quả hoạt động khuyến học năm 2023. Ảnh: Thiên Ân

Công tác tuyên truyền và thi đua khen thưởng trong năm nay có nhiều đổi mới, lan tỏa trong cộng đồng. Năm 2023, phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Thủ tướng phát động đi vào cuộc sống.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục được duy trì và phát triển đã trở thành giải thưởng có quy mô lớn và uy tín trong xã hội, được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, giao nhiệm vụ.

"Cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí ở Trung ương và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận năm 2023 Tạp chí Công dân và Khuyến học đã có nhiều nỗ lực trong việc phản ánh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Số lượng tin, bài về khuyến học trên tạp chí tăng cao, nhiều bài viết có chiều sâu. Tạp chí Công dân và Khuyến học đã chủ động kết nối với hầu hết hội khuyến học của các tỉnh, thành phố để nắm bắt thông tin, phối hợp thực hiện tin, bài về các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương"- Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Doan -Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Công tác phối hợp với các bộ, cơ quan ban, ngành ở Trung ương và các sở ban, ngành, đoàn thể chính trị ở địa phương về đẩy mạnh công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa ở các địa phương nên uy tín của hội khuyến học đã được khẳng định trong xã hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng tạo điều kiện để hội hoạt động tốt hơn.

Hội Khuyến học các cấp tham gia tích cực các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quần chúng tổ chức, các hoạt động xã hội vì cộng đồng.

Công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp tuy gặp khó khăn nhưng vẫn được duy trì và phát triển.

Bình quân năm sau cao hơn năm trước, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa công tác xây dựng, phát triển quỹ khuyến học - khuyến tài, tích cực hỗ trợ các học sinh khó khăn duy trì học tập, tuyên dương khuyến khích tài năng trẻ, khen thưởng động viên người lớn tuổi có thành tích trong học tập, lao động sáng tạo góp phần phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội.

Đến nay quỹ khuyến học, khuyến tài cả nước đạt số dư trên 4.727 tỉ đồng, bình quân đạt gần 50.000đ/người dân.

Đổi mới và nâng cao chất lượng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt

Hội khuyến học các cấp tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định 1373/QĐ-TTg, 387/QĐ-TTg, 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 gắn với xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai có hiệu quả Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập- Ảnh 4.
Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập- Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thiên Ân

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức hội và hội viên trong các trường cao đẳng, đại học, các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, phát triển hội viên là cán bộ đảng viên; phối hợp với ngành Tuyên giáo và các cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về khuyến học – khuyến tài.

Đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng Giải thưởng Nhân tài Đất Việt; nghiên cứu, từng bước số hóa các hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trung ương Hội xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm "Hội Khuyến học Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào mục tiêu giáo dục - đào tạo công dân tốt, lao động tốt, chiến sĩ tốt, cán bộ tốt" nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh nhật Bác.

Đa dạng hóa các loại hình quỹ, tạo nhiều suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều phần thưởng dành cho học sinh và người lớn có thành tích học tập tốt, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục trao học bổng "Học không bao giờ cùng" ở các cấp hội thống nhất trong cả nước, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong cộng đồng góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập trong nhân dân.

Hội khuyến học các tỉnh chỉ đạo các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện theo Điều lệ Hội, quy chế tổ chức hoạt động đối với các địa phương, đơn vị.

Tham gia tích cực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội, tổ chức liên quan đến lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp các tổ chức phi chính phủ vận động ủng hộ chương trình khuyến học - khuyến tài.

Hội nghị đã xem phóng sự hình ảnh 10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023 do Tạp chí Công dân và Khuyến học tổ chức sản xuất.

  • Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan nhận định, phóng sự hình ảnh về 10 sự kiện đã khái quát toàn diện hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam trong năm qua một cách toàn diện, sinh động, hấp dẫn.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh thêm sự đóng của Hội Khuyến học Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục – đào tạo. Trong đó, nổi bật là góp sức trong xây dựng giáo dục mở và xã hội học tập.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với báo cáo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Đồng thời tập trung làm rõ những vấn đề trong triển khai các văn bản từ Trung ương Hội, các chương trình của Chính phủ về khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;  đưa ra kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn về kinh phí thực hiện, chế độ đãi ngộ...

Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập- Ảnh 8.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh mong muốn Trung ương Hội tiếp tục hoàn thiện phần mềm đánh giá công dân học tập. Ảnh: Thành Văn

Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập- Ảnh 11.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm sát sao cơ sở để thực hiện tốt Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thành Văn

Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập- Ảnh 12.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nam Định ủng hộ việc trao học bổng "Học không bao giờ cùng" trên cả nước. Ảnh: Thành Văn

Tiếp tục thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg với cách làm sáng tạo hơn nữa

Kết luận tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan cho biết, thông qua ý kiến của các đại biểu đã cho thấy sự đổi mới, tư duy làm khuyến học, cách làm hay tại mỗi địa phương. Hoạt động khuyến học có sức lan tỏa mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương, được lãnh đạo các cấp quan tâm và ủng hộ.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, hội khuyến học các cấp tiếp tục thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg với cách làm sáng tạo hơn, thông qua việc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT và Thông tư 44 /2014/TT-BGDĐT; hoàn thiện phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập.

Các hội khuyến học tích cực liên hệ với Tạp chí Công dân và Khuyến học để đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến học - khuyến tài; tiếp tục trao học bổng Học không bao giờ cùng ở cả 3 miền.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan cũng tổng kết những bài học trong công tác khuyến học của các địa phương. Trong đó, khẳng định vai trò của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đối với công tác khuyến học - khuyến tài.

Về công tác phát triển quỹ, các cấp hội cần nắm chắc doanh nghiệp, nắm vững tình hình, chủ động đề nghị để doanh nghiệp cùng tham gia khuyến học; đổi mới mạnh mẽ công tác khuyến học; theo sát đến cùng, nghiên cứu kỹ càng, tham mưu trúng về khuyến học - khuyến tài cho cấp ủy, chính quyền.

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam, tri ân các thành viên Ban Chấp hành về hưu.

Công tác Khuyến học - khuyến tài năm 2023 đã huy động được sức mạnh tổng lực xây dựng xã hội học tập- Ảnh 13.

Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa tri ân ông Nguyễn Hữu Độ - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Thành VănURL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5055

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com