TW Hội Khuyến học Việt Nam - Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong lực lượng công an nhân dân
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong lực lượng công an nhân dân
31.10.2023

Ngày 30/10, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an tổ chức lễ ký chương trình phối hợp và phát động tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng công an nhân dân năm 2023.

Đồng chủ trì và chỉ đạo buổi lễ có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan – nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các phó chủ tịch của Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Phát huy thế mạnh của hai đơn vị để thực hiện tốt việc xây dựng Đơn vị học tập, xã hội học tập

Tại chương trình, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên.

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong lực lượng công an nhân dân - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết. Ảnh: Đắc Quang

Theo đó, chương trình được thực hiện nhằm phát huy thế mạnh của hai đơn vị, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình của Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Công an về xây dựng đơn vị học tập, xã hội học tập.

Hai đơn vị phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, phù hợp với quy định của pháp luật; triển khai, thực hiện các nội dung phối hợp trên tinh thần thống nhất, trao đổi, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi bên thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp.

Về nội dung, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp trong công tác tuyên truyền; trong việc nghiên cứu xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn về xây dựng xã hội học tập, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện và phối hợp công tác khác bằng các hoạt động thích hợp theo chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị, bảo đảm các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chương trình phối hợp còn nêu rõ trách nhiệm của Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam và việc tổ chức thực hiện chương trình.

Thúc đẩy sự học của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và hội viên Hội Khuyến học Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan cho rằng, Bộ Công An có nhiệm vụ hết sức nặng nề, được giao làm nòng cốt đảm bảo cho cuộc sống của nhân dân được bình yên trong điều kiện hết sức phức tạp. Việc học tập nâng cao trình độ là vô cùng cấp thiết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó.

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong lực lượng công an nhân dân - Ảnh 3.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an. Ảnh: Đắc Quang

Hội Khuyến học Việt Nam được Đảng giao làm nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình "Đơn vị học tập" trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và trong lực lượng vũ trang.

Tuy hai cơ quan đều được giao nhiệm vụ là nòng cốt nhưng việc thực hiện nhiệm vụ của Hội Khuyến học chỉ như một lực đẩy, góp phần giúp cho cán bộ, chiến sĩ công an tích cực học tập, bồi đắp tri thức nhằm thực hiện nhiệm vụ của mình tốt hơn.

"Việc ký kết chương trình hợp tác giữa chúng ta hôm nay giúp Hội Khuyến học Việt Nam có thêm sức mạnh để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao... 

Phong trào học tập của chiến sĩ công an nhân dân được lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm. Nếu phong trào học tập của chiến sĩ công an và kế hoạch này được thực hiện trong bối cảnh triển khai đồng bộ văn bản ký kết hôm nay thì hiệu quả của phong trào còn tốt hơn nữa", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan khẳng định.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, sau buổi ký kết này, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ triển khai nghiêm túc văn bản đã ký kết đến hệ thống hội khuyến học 63 tỉnh, thành trong cả nước để thống nhất thực hiện.

Hội Khuyến học Việt Nam với nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của mình sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công An nhằm thúc đẩy sự học của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và hội viên hội khuyến học để mỗi công dân trở thành "Công dân học tập" tiến tới "Công dân toàn cầu", cơ quan Bộ Công An và cơ quan Hội Khuyến học Việt Nam trở thành "Đơn vị học tập" như văn bản đã ký kết.

Thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ đã nêu lên nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời, các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo và hành động của Bộ Công an về giáo dục, khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong lực lượng công an nhân dân - Ảnh 4.

Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an. Ảnh: Đắc Quang

Để thực hiện hiệu quả "Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, khuyến học - khuyến tài, khuyến đọc, xây dựng xã hội học tập trong lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030", Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp đã ký kết.

Trước mắt, Hội Khuyến học Việt Nam sớm chỉ đạo đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ làm đầu mối chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể để quán triệt, triển khai chương trình đi vào thực tiễn.

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong lực lượng công an nhân dân - Ảnh 5.

Việc ký kết chương trình hợp tác giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an sẽ góp phần thúc đẩy phong trào học tập trong lực lượng công an nhân dân phát triển hơn nữa. Ảnh: Đắc Quang

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối của Bộ Công an làm tốt công tác tham mưu với vai trò là thường trực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình khi cần thiết.

Đối với Cục Công tác Đảng, công tác chính trị với vai trò là cơ quan thường trực của Bộ Công an, chủ động làm tốt công tác tham mưu thực hiện Chương trình và Tuần lễ cao điểm.

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong lực lượng công an nhân dân - Ảnh 6.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời trong Công
an nhân dân. Ảnh: Đắc Quang

Đối với công an các đơn vị, địa phương, trên cơ sở chức năng, thẩm quyền và nội dung Chương trình phối hợp và nội dung phong trào học tập suốt đời, cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương, chủ động có chương trình kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả thiết thực.

Trong đó cần tập trung đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của học tập suốt đời; triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến; tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, trang thiết bị cho các thư viện, phòng đọc, tủ sách.

Đồng thời tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến đọc, các mô hình học tập suốt đời, góp phần xây dựng năng lực tự học cho cán bộ, chiến sĩ hiệu quả, thiết thực và báo cáo kết quả theo quy định.

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong lực lượng công an nhân dân - Ảnh 7.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam tặng sách cho các đơn vị trong Công
an nhân dân. Ảnh: Đắc Quang

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong lực lượng công an nhân dân - Ảnh 8.

Thượng tướng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an tặng sách cho các đồng chí lãnh đạo Hội khuyến học Việt Nam. Ảnh: Đắc Quang

Tại chương trình, Bộ Công an đã phát động "Tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng công an nhân dân" năm 2023. Bộ Công an và Hội Khuyến học Việt Nam tặng sách giữa hai đơn vị; tham quan triển lãm sách, ảnh tại khu trưng bày hội sách hội trường lớn Bộ Công an.

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong lực lượng công an nhân dân - Ảnh 9.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đắc Quang

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an phối hợp đẩy mạnh khuyến học – khuyến tài trong lực lượng công an nhân dân - Ảnh 11.

Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam và lãnh đạo Bộ Công an tham quan triển lãm sách, ảnh tại khu trưng bày hội sách hội trường lớn Bộ Công an. Ảnh: Đắc QuangURL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5039

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com