TW Hội Khuyến học Việt Nam - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Khuyến học - khuyến tài là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Khuyến học - khuyến tài là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp
26.05.2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, khuyến học - khuyến tài là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam chỉ là hai cơ quan giúp Đảng và Nhà nước làm đầu mối, điều phối thực hiện chứ không đảm nhận toàn bộ các nhiệm vụ này.

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong buổi làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam ngày 25/5 về việc tháo gỡ khó khăn trong công tác khuyến học - khuyến tài. 

Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định: "Khuyến học - khuyến tài là nhiệm vụ to lớn đặt ra trong suốt các giai đoạn lịch sử dân tộc. Để đạt được mục tiêu xây dựng xã hội phát triển thì mỗi người phải hiểu lợi ích của nhiệm vụ này.

Trong thế giới kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh… con người là nguồn tài nguyên quý giá. Khuyến học - khuyến tài là động lực mới để đất nước ta theo kịp xu thế của thời đại".

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng luôn nhấn mạnh, công tác khuyến học - khuyến tài là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của Đảng, chính quyền, trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam là nòng cốt.

"Đây là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam chỉ là hai cơ quan giúp Đảng và Nhà nước làm đầu mối, điều phối thực hiện công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chứ không thể đảm nhiệm quá nặng toàn bộ công việc của nhiệm vụ này", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam các cấp tổng kết, đánh giá công tác khuyến học - khuyến tài trong thời gian vừa qua. 

Từ đó, tìm ra phương pháp tiếp cận mới về xã hội học tập, xác định nhiệm vụ, mục tiêu, vai trò, cách thức tổ chức thiết chế, nhà nước, con người… tận dụng cơ hội của chuyển đổi số, đối diện với những thách thức đặt ra trong thời đại mới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến đại biểu nêu ra trong buổi làm việc, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu đầy đủ, sâu sát các văn bản của Đảng, Chính phủ để tham mưu, tư vấn pháp lý rõ ràng về mô hình tổ chức hội khuyến học ở trung ương và địa phương, trong đó có cơ chế đặc thù của hội khuyến học được triển khai ở các cấp.

Đồng ý với đề xuất của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về việc tổ chức phát động phong trào thi đua khuyến học, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, Phó Thủ tướng lưu ý, chủ đề của ngày phát động cần phù hợp với bối cảnh hiện nay.

"Đây sẽ là một phong trào thi đua rất lớn, được hưởng ứng trong cả nước. Tôi đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng xây dựng cơ chế, tiêu chí tổ chức hoạt động, tổ chức tổng kết và có cơ chế khen thưởng phù hợp", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chọn một số nhiệm vụ, mục tiêu có tính khả thi trong đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" để có phương án hỗ trợ kinh phí cho Hội tham gia thực hiện đến năm 2025.

Đồng thời, Hội đề xuất nội dung để Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị gửi đến các chính quyền các cấp các bộ, ngành nhằm đôn đốc thực hiện công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5013

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com