TW Hội Khuyến học Việt Nam - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm và làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm và làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam
25.05.2023

Ngày 25/5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm và làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam.

Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, ban Dân vận Trung ương; Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm và làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam - Ảnh 1.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm và làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Tô Dương

Về phía Hội Khuyến học Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Lê Mạnh Hùng; Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong; các Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam: Trương Thị Hiền; Phạm Thị Hòe; Nguyễn Hồng Sơn cùng trưởng ban, phó ban chuyên môn, văn phòng của Trung ương Hội và Hội Khuyến học thành phố Hà Nội dự buổi làm việc. 

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan chào mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm và làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đại biểu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan cho biết hiện nay, công tác khuyến học - khuyến tài cùng với nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước thực hiện theo nhiệm vụ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đã có nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ đó, công tác này cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn, quyết tâm lớn hơn nhằm nối tiếp chặng đường còn lại để thực hiện tốt mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Trong tình hình đó, Chính phủ đã quan tâm, chăm sóc đến nghiệp giáo dục, khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với nhiều quyết sách hiệu quả. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm và làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam - Ảnh 2.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tô Dương

Ngày nay, mỗi người muốn phát triển bền vững bản thân, gia đình và xã hội chỉ bằng con đường học tập, học tập suốt đời, học không bao giờ cùng bởi "một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". "Công việc cứ tiến mãi, không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau" như Bác Hồ đã dạy. Để làm được điều đó, cần sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cấp, các ngành. 

"Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm và làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam hôm nay, ngoài ý nghĩa là sự quan tâm của Chính phủ đối với hoạt động của Hội, còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Phó Thủ tướng đối với đội ngũ cán bộ hội khuyến học. Chúng tôi xin trân trọng sự quan tâm và tình cảm quý báu này" - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cũng nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành, các cơ quan trung ương đã tham dự buổi làm việc của Phó Thủ tướng với Hội Khuyến học Việt Nam hôm nay.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Quần chúng, ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính… công tác khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có những bước tiến quan trọng, góp phần vào sự nghiệp giáo dục nước nhà và phát triển toàn diện của đất nước.

"Sự có mặt của các đại biểu hôm nay đã chứng minh cho sự ủng hộ, sự quan tâm tới hoạt động của Hội, sự đồng hành cùng với Hội Khuyến học Việt Nam thúc đẩy sự học của cả nước phát triển trong thời gian tới", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan khẳng định.

Cần thẳng thắn chia sẻ những vấn đề hội khuyến học các cấp vướng mắc

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 

Đảng, Nhà nước đã đổi mới tư duy về giáo dục khi chuyển đổi mô hình giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập, nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm và làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tô Dương

Đóng góp quan trọng vào chủ trương đó thời gian qua, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng các cấp hội đã tích cực triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án góp phần quan trọng trong việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương.

Hội Khuyến học Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng giao cho trong Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW trong giai đoạn 2021-2030.

Với 23 triệu cán bộ, hội viên, chiếm gần 1/4 dân số cả nước đang sinh hoạt trong khoảng 140 nghìn chi hội và 125 nghìn ban khuyến học, các cấp hội khuyến học luôn là lực lượng có vai trò nòng cốt trong cuộc vận động toàn dân tham gia mọi hình thức học tập, học tập suốt đời.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng bày tỏ trân trọng và gửi lời tri ân sâu sắc đến các cán bộ, hội viên khuyến học trên cả nước. Đây phần lớn là những người đã nghỉ hưu, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhưng vẫn giữ lửa đam mê, khát vọng cống hiến góp phần phát triển đất nước bằng tri thức.

Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hội Khuyến học Việt Nam bằng tâm huyết và tinh thần cống hiến và trí tuệ của mình tiếp tục có những đóng góp quan trong cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục đóng góp trí tuệ và tâm huyết cho công tác khuyến học - khuyến tài của đất nước

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trước hết, Hội Khuyến học Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh nòng cốt xây dựng xã hội học tập, phát triển các mô hình học tập: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập trên cơ sở đó sơ kết, tổng kết và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Thứ hai, Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò trung tâm liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài. Phát triển quỹ khuyến học theo hướng đa dạng, hiệu quả cao hỗ trợ đối tượng học sinh, sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với giáo dục chất lượng cao, giáo dục đại học.

Thứ ba, chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, công nhận các mô hình học tập trong xã hội phù hợp với thực tiễn triển khai ở các địa phương trong cả nước.

"Tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm rà soát, hoàn thiện các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nghiên cứu, đề xuất cơ chế miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp tham gia các hoạt động giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Cũng trong buổi làm việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam chia sẻ thẳng thắn những khó khăn khi thực hiện chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư, các quyết định phê duyệt chương trình hành động xây dựng xã hội học tập.

"Nếu những vấn đề gì mà quyết tâm chính trị đã có, cơ sở pháp lý đã đó mà chưa triển khai được, tôi thay mặt Thủ tướng Chính phủ lĩnh hội ý kiến đề xuất. Và sau buổi làm việc hôm nay sẽ có những thông báo và xem xét thay đổi. Cùng với đó, những vấn đề mà Hội khuyến học Việt Nam từ cấp trung ương đến địa phương triển khai các nhiệm vụ có khó khăn gì cũng báo cáo cụ thể để kịp thời xử lý" - Phó Thủ tướng gợi mở. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm và làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tô Dương

Theo đó, tại buổi làm việc, Hội Khuyến học Việt Nam và đại diện các bộ, ngành, tổ chức đã trình bày những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cùng thảo luận nhiều vấn đề về công tác khuyến học - khuyến tài trong tình hình mới.URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5011

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com