TW Hội Khuyến học Việt Nam - Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tập huấn công tác khuyến học năm 2023
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tập huấn công tác khuyến học năm 2023
27.02.2023

Ngày 24/2, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm công tác hội năm 2023.

Dự Hội nghị tập huấn có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền. Tham gia tập huấn có các cán bộ làm công tác khuyến học, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo của 21 huyện, thành, thị trên địa bản tỉnh Nghệ An.

Hội nghị đã được Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn quán triệt nhiều nội dung quan trọng về Quyết định 1373, Quyết định 387, Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ; nội dung triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về xây dựng xã hội học tập; kỹ năng sử dụng bộ công cụ đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2023. 

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tập huấn công tác khuyến học năm 2023 - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Khuyến học Nghệ An năm 2023.

Bên cạnh đó, những người tham gia còn được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023 (10 nhiệm vụ chủ yếu công tác Hội giai đoạn 2021-2020 theo Nghị quyết Đại hội VI Hội Khuyến học Việt Nam, các kỹ năng công tác hội).

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền nhấn mạnh, nhằm tiếp tục và tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập bảo đảm đến năm 2030, mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo. Từ đó, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế.

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tập huấn công tác khuyến học năm 2023 - Ảnh 3.

Đai biểu dự tập huấn được quán triệt nhiều nội dung công tác khuyến học năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia tập huấn lĩnh hội, đóng góp nhiều ý kiến và chia sẻ về những thuận lợi, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Vào đầu tháng 1/2022, Nghệ An cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An". Qua đó, nhằm mục đích xây dựng xã hội học tập dựa trên nền tảng phát triển, đồng thời, gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo, vận dụng mọi hình thức giáo dục, đào tạo tiên tiến, hiệu quả phù hợp với mục tiêu giáo dục.

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tập huấn công tác khuyến học năm 2023 - Ảnh 4.

Nhiều vấn đề liên quan được các đại biểu thảo luận trong thời gian giải lao.

Trong năm 2022, các cấp Hội Khuyến học ở Nghệ An từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều biện pháp để triển khai công tác Hội và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát triển tổ chức hội và hội viên. Hệ thống tổ chức Hội Khuyến học toàn tỉnh hiện có 21/21 Hội Khuyến học cấp huyện; 460/460 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn; trên 4.096 Chi hội Khuyến học khối, xóm, làng, bản; trên 9.200 ban khuyến học dòng họ, hội đồng hương; 2.132 ban khuyến học cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có trên 775.276 hội viên, đạt tỷ lệ trên 23,2% dân số.

Năm 2022, các cấp hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã huy động được trên 87,1 tỷ đồng, bình quân số tiền quỹ/người đạt 26.000 đồng và đã chi học bổng, chi thưởng cho hơn 218.000 đối tượng với trên 68,2 tỷ đồng.

Trong đó, nổi bật là đã tổ chức liên tục phong trào thi đua "Tết Khuyến học Nghệ An" nhằm đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là hoạt động vận động, phát triển các loại hình Quỹ khuyến học của các tổ chức Hội; trao học bổng, phần thưởng khuyến học cho các em học sinh giỏi các cấp; học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong phong trào thi đua "Tháng Khuyến học Nghệ An", đến nay, đã được triển khai qua 19 kỳ có ý nghĩa tiếp sức, động viên các em học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.

Hội Khuyến học Nghệ An cũng đã xây dựng và phát triển mạnh mẽ các mô hình học tập: "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập". Kết quả xây dựng và phát triển các mô hình học tập trong 5 năm triển khai đại trà Quyết định 281/2014/TTg so với các chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1360/2015/QĐ.UBND.VX cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra. Số dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" vượt chỉ tiêu được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4990

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com