TW Hội Khuyến học Việt Nam - Dòng họ hiếu học trên quê hương Khu Cháy
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Dòng họ hiếu học trên quê hương Khu Cháy
20.10.2022

Ngày 16/102022, tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và các đồng chí trong đoàn công tác đã về dự Lễ Kỷ niệm 20 năm hoạt động Khuyến học, Khuyến tài, Xây dựng Dòng họ học tập (2001 -2021) và đón nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam của Dòng họ Trần thôn Chẩn Kỳ.

Tham dự Lễ Kỷ niệm có đông đảo các thế hệ các cụ, các ông bà cùng con cháu của Dòng họ Trần thôn Chẩn Kỳ.
 
Dòng họ Trần thôn Chẩn Kỳ là một trong 9 dòng họ trong thôn, chiếm gần 20% tổng số hộ trong thôn. Từ xa xưa dòng họ Trần vốn có truyền thống hiếu học, các thế hệ cha ông đã có nhiều bậc hiền Nho, có công lao với xóm làng, với đất nước.
 
Trong báo cáo tại Lễ Kỷ niệm, ông Trưởng họ Trần Văn Ngọc đã nêu bật những kết quả trong hoạt động Khuyến học, Khuyến tài, Xây dựng Dòng họ học tập mà Dòng họ Trần đã làm được trong 20 năm qua.
 
Nhờ coi trọng việc học tập và các hoạt động Khuyến học, Khuyến tài, Dòng họ đã có nhiều người là bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, cán bộ kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang và cán bộ cao cấp trong cơ quan Đảng và Nhà nước.
 
Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng, Dòng họ Trần thôn Chẩn kỳ đã nhiều lần được các cấp Hội tặng Bằng khen và Giấy khen là “Dòng họ xuất sắc tiêu biểu”.
 

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu trong Lễ Kỷ niệm

Phát biểu trong Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã biểu dương những cố gắng và các thành tích mà Dòng họ Trần thôn Chẩn Kỳ đã đạt được trong thời gian qua. Trong hoạt động Khuyến học, Khuyến tài, Xây dựng xã hội học tập, dòng họ đã có những điểm nhấn nổi bật:
 
1. Đã đưa công tác khuyến học vào Quy ước của Dòng họ để mỗi thành viên trong dòng họ thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm với hoạt động khuyến học, khuyến tài.
 
2. Các hoạt động khuyến học của dòng họ đã được tiến hành bài bản, Ban Khuyến học đã điều tra cơ bản việc học tập của con em trong đòng họ, đã triển khai thí điểm xây dựng tủ sách trong một số gia đình để xây dựng tủ sách Khuyến học toàn dòng họ.
 
3. Dòng họ đã kết hợp việc đọc sách với học tập và đi tiên phong trong việc xây dựng tủ sách Khuyến học toàn dòng họ, kết hợp với huyện để kỷ niệm “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” và tổ chức cuộc thi “Đọc và làm theo sách”.
 
4. Đã thực hiện bàn bạc dân chủ trong dòng họ các mặt hoạt động, trong công tác khuyến học từ đó tạo sức mạnh đoàn kết trong dòng họ.
 
5. Ban Khuyến học Dòng họ đã thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” đã tích cực động viên con cháu học tập theo hướng mở, học ở mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương tiện; đã động viên người lớn thường xuyên học tập, học tập suốt đời.
 
6. Dòng họ đã thi đua theo tinh thần “Hào khí Đông A” của Dòng họ Trần Việt Nam, nhờ đó đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.
 
7. Công tác Khuyến học, Khuyến tài, Xây dựng xã hội học tập của dòng họ đã góp phần củng cố vị thế của dòng họ trong cộng đồng; đã phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ; đã làm cho dòng họ lớn mạnh, phát triển bằng con đường tri thức, bằng sự học và đã góp phần xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng.
 
Chủ tịch Nguyễn Thị Doan nêu rõ: Trong bối cảnh hiện nay, thế giới đang thay đổi nhanh chóng và có những diễn biến khó lường, thiên tai dễ xảy ra, dịch bệnh có thể quay trở lại… đòi hỏi con em trong dòng họ phải có tri thức và từng bước nâng cao tri thức của mình. Ban Khuyến học Dòng họ cần tập trung vào tạo điều kiện học tập cho đối tượng người lớn tuổi trong dòng họ để người lớn trong Dòng họ là tấm gương sáng trong học tập suốt đời, khích lệ con em noi theo trong học tập. Mỗi thành viên trong dòng họ cần phấn đấu trở thành “Công dân học tập” với 3 năng lực cốt lõi và mỗi “Công dân học tập” khi đó sẽ trở thành hạt nhân của các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”. 
 

Chủ tịch Nguyễn Thị Doan trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội cho Dòng họ

Nhân dịp này, để động viên phong trào Khuyến học của Dòng họ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 20 triệu đồng Học bổng Khuyến học cho học sinh, sinh viên Dòng họ Trần thôn Chẩn Kỳ. Chặng đường 20 năm hoạt động Khuyến học, Khuyến tài, xây dựng Dòng họ học tập của Dòng họ Trần thôn Chẩn Kỳ đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, đáng ghi nhận, tạo đà và tâm thế phấn đấu trong thời kỳ mới. Bước vào giai đoạn mới, bằng những kinh nghiệm và phong trào đã tạo dựng trong thời gian qua, tin tưởng rằng Dòng họ Trần thôn Chẩn Kỳ sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2022 -2027 là xây dựng thành công “Dòng họ học tập tiêu biểu” của thành phố Hà Nội.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4969

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com