TW Hội Khuyến học Việt Nam - Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam:Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam:Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm
21.06.2022

Chiều 20/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khóa 6, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, vào buổi sáng, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam khóa 6 lần thứ Nhất.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khóa 6 và đại biểu của Hội Khuyến học từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kể từ sau Đại hội 6 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, sau Đại hội 6, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Khuyến học Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước đang phải tập trung phòng chống đại dịch COVID-19. Tiếp đến các tỉnh miền Trung, phía Bắc có thiên tai, bão lũ tổn thất nặng nề ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Hội Khuyến học các cấp vừa phải tập trung thực hiện nhiệm vụ đồng thời tham gia góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh xã hội học tập. Trong bối cảnh đó, hội khuyến học các cấp tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội 6 xác định và đã hoàn thành cơ bản khối lượng công việc đề ra.

Trong đó, đáng chú ý là hầu hết hội khuyến học các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho ủy ban nhân dân các tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, giai đoạn 2021 - 2030" theo Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng chính phủ. Công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp tuy gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 nhưng vẫn được duy trì và phát triển, góp phần đẩy mạnh xã hội hóa công tác hoạt động xây dựng, phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài, tích cực hỗ trợ các hoạt động trong và ngoài nhà trường.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 2, khóa VI - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Lê Mạnh Hùng báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Tô Dương

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Hội Khuyến Học Việt Nam cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội 6. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển rộng khắp nhưng hiệu quả hoạt động chưa đồng đều; cán bộ làm công tác khuyến học (xã, phường, thị trấn) luôn bị thay đổi và kiêm nhiệm nhiệm vụ khác. Có nơi, hội khuyến học cấp tỉnh đã quá thời gian quy định của Điều lệ nhưng chưa tiến hành Đại hội nhiệm kỳ do thực hiện phòng chống dịch bệnh. Một số hội khuyến học tỉnh chưa chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình "Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị" giai đoạn 2021 - 2023 theo quyết định 387/QĐ-TTg do Thủ tướng chính phủ phê duyệt; việc triển khai còn bị lúng túng. 

Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam:Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm   - Ảnh 3.

lần thứ 2, khóa 6, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Tiến Dũng

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cũng đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, hội khuyến học các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội 6 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) của Hội Khuyến học Việt Nam. Hội khuyến học các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chủ động triển khai thực hiện chương trình 387 về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030" và chương trình 677 về "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030" theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hội khuyến học các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển tổ chức hội và hội viên trong các trường cao đẳng, đại học, các doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội cán bộ Đảng viên (theo Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư); Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện 2 chương trình đã được Chính phủ phê duyệt; giới thiệu các tập thể cá nhân điển hình về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ thực chất và khơi dậy ý thức trách nhiệm tự học của mỗi công dân theo tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 2, khóa VI - Ảnh 3.

Đại biểu Hội khuyến học các tỉnh, thành tham dự Hội nghị. Ảnh: Tô Dương

Về phát triển quỹ khuyến học, hội khuyến học các cấp cần đa dạng hóa các loại hình quỹ, tạo nhiều suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều phần thưởng dành cho học sinh và người lớn có thành tích học tập tốt, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ; Phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện các văn bản đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua cấp Nhà nước "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập"; Xây dựng kế hoạch triển khai giải thưởng Nhân tài Đất Việt, tiếp tục phát hiện các cá nhân là hội viên tự học thành tài đạt tiêu chuẩn Nhân tài Đất Việt 2023.

 Hội nghị đã nghe kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện 2 Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg); Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Quy chế Thi đua - Khen thưởng, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4944

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com