TW Hội Khuyến học Việt Nam - Bắc Giang: Hội Khuyến học tỉnh tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Bắc Giang: Hội Khuyến học tỉnh tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
05.01.2022

Ngày 30/12/2021, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai 5 mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2022.

Năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang đã chủ động bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Chương trình, kế hoạch công tác đề ra; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đã hoàn thành  xuất sắc nhiều chỉ tiêu công tác cả về số lượng, chất lượng.
 
Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Thường trực hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang đã  nêu rõ: năm qua các cấp hội Khuyến học trong tỉnh nỗ lực cao đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hội. Tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên; xây dựng quỹ hội … đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, như đến nay toàn tỉnh Bắc Giang có 10/10 huyện, thành phố; 209/209 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội. Trong đó 3.596 chi hội, 4.526 ban khuyến học, với 364.669 hội viên, tăng 2% so với năm trước, đạt tỷ lệ gẩn 22% dân số của tỉnh. 100% các cấp hội khuyến học trong tỉnh được đánh giá hoạt động khá trở lên.
 
 Quỹ khuyến học của các cấp hội trong tỉnh có bước phát triển vượt bậc. Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh đến hết năm 2021 đạt trên 59,6 tỷ đồng, tăng  hơn năm trước 3,5 tỷ đồng, nhiều nhất là quỹ ở cấp huyện và cơ sở đạt trên 54,3 tỷ đồng, bình quân xấp xỉ đạt 32.000 đồng/người dân. Việc quản lý, sử dụng quỹ chặt chẽ hiệu quả, đã khen thưởng hàng vạn giáo viên giỏi, học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, kịp thời động viên giáo viên, học sinh có thêm động lực vươn lên trong giảng dạy và học tập tốt hơn.
 
Phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”,” Đơn vị học tập”, vượt mục tiêu đề ra và chất lượng được nâng cao hơn. Cùng với đó, Hội Khuyến học tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm xây dựng mô hình “ Công dân học tập”. Đã làm thí điểm ở 5 huyện, thành phố với 150 gia đình, 1.374 người tại 15 xã và 45 đơn vị, cơ quan, trường học . Đến nay các đơn vị làm thí điểm đã thực hiện có hiệu quả, đạt xấp xỉ 100% các tiêu chí của mô hình.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Xuân Cần, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang đã nhấn mạnh: năm vừa qua, các cấp hội trong tỉnh đã vượt qua các khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt kết quả cao; nhiều chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch đề ra . Góp phần cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID -19 vừa phát triển kinh tế- xã hội . Năm 2022 , các cấp Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tập trung  thực hiện 5 mục tiêu nhiệm vụ công tác. Trong đó, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;  nâng cao hơn nữa chất lượng các mô hình “ Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”,”Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; phấn đấu mỗi mô hình tăng từ 2% đến 3%. Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức hội và hội viên; phấn đấu tăng 3% hội viên so với tổng dân số trên địa bàn tỉnh; phát triển mở rộng mô hình “Công dân học tập”; tăng quỹ Khuyến học ở tất cả các cấp hội trong tỉnh, đạt 35.000 đồng/ người dân. Hoàn thành tổ chức Đại hội khuyến học cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố; tổ chức thành công Đại hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
 
Với những thành tích đạt được năm 2021 Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh Bắc Giang tặng cờ thi đua xuất sắc. 32 tập thể và cá nhân được Trung ương Hội khuyến VN, Bộ GD – ĐT, UBND tỉnh BG tặng Bằng Khen. Hội Khuyến học tỉnh BG tặng giấy khen cho 50 tập thể và cá nhân xuất sắc.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4909

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com