TW Hội Khuyến học Việt Nam - Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá lần thứ V: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá lần thứ V: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
29.12.2021

Ngày 28-12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh 25B - TP Thanh Hóa, Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Hội khuyến học Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và 258 đại biểu.

Với tinh thần “Đoàn kết – đổi mới – sáng tạo – phát triển”, Đại hội Đại biểu Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2021 -2026. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội đã phấn đấu vượt bậc nên các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội IV đề ra đều đạt và vượt, tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, rộng khắp, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân nên được người dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực.


Các hoạt động khuyến học đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp dân cư về việc học, tích cực tham gia các hình thức học tập, tham gia xã hội hóa và thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục - đào tạo; tác động có hiệu quả vào duy trì và ổn định quy mô, tạo thêm nhiều điều kiện để xây dựng trường chuẩn quốc gia, khuyến khích dạy giỏi, học giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đóng góp vào nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài phục vụ xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, làm giàu và phát triển kinh tế - xã hội, được MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân tín nhiệm, được Trung ương Hội và các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống hiếu học và những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX”, Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra phương hướng chung là: Quán triệt đầy đủ và sâu sắc những mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục -đào tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chương trình chuyển đổi số quốc gia. Phát huy truyền thống hiếu học và những thành tựu đã đạt được cùng với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập thành phong trào toàn dân, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước vào năm 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả trong nhiệm kỳ 2016-2021; nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế; rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào xã hội học tập toàn tỉnh trong 5 năm qua. Các tham luận cũng đã bổ sung thêm vào phương hướng nhiệm vụ nhằm tạo bước phát triển mới về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, kiểu mẫu.


Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa lần thứ V.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 5 năm qua với nhiều thành tích nổi bật, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong cả nước. Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Đại hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 -2026 sẽ thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2021 -2026 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển.

Tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao Cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học Tỉnh Thanh Hóa - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 1996 -2021.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 5 năm qua; đồng thời nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Khuyến học trong toàn tỉnh.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra tồn tại, hạn chế trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng hội học tập trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Để công tác hội và và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong nhiệm kỳ 2021 -2026 các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá lần thứ V đã đề ra. Đồng thời gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới để các cán bộ, hội viên triển khai thực hiện, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.


Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa bức trướng với dòng chữ: Phát huy truyền thống hiếu học, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 69 đồng chí. Đồng chí Vương Văn Việt tái cử chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2021-2026.URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4907

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com