TW Hội Khuyến học Việt Nam - Đồng Tháp: Huyện Hồng Ngự tổng kết công tác khuyến học năm 2021 và trao Học bổng nguyễn Sinh Sắc
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Đồng Tháp: Huyện Hồng Ngự tổng kết công tác khuyến học năm 2021 và trao Học bổng nguyễn Sinh Sắc
27.12.2021

Vừa qua, tại Hội trường Trường THPT Hồng Ngự 3, Hội Khuyến học & Khoa học lịch sử (HKH) huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ Hội năm 2022 và trao Học bổng Nguyễn Sinh Sắc (2021-2022) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và học sinh mồ côi do dịch Covid 19.

Tại Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo huyện gồm: Thường trực Ủy Ban Nhân Dân huyện Hồng Ngự; Mặt trận Tổ quốc; Hội Khuyến học Tỉnh; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự; Chi Khuyến học các trường THPT: Hồng Ngự 2, Hồng Ngự 3 và Long Khánh A cùng Hội Khuyến học xã, thị trấn.
 
Tuy có khó khăn do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nhưng phong trào Khuyến học của huyện Hồng Ngự luôn được duy trì và phát triển. Năm 2021, kiện toàn được 41 chi hội ấp; 75 Chi hội khuyến học cơ quan, trường học, nơi thờ tự; Phân loại cuối năm: Chi hội ấp đạt Vững mạnh: 22/41, chiếm tỷ lệ 53,65%; đạt Khá: 19/41, tỷ lệ 46,35%. Về hội viên, toàn huyện tăng 227 hội viên, tăng 0,6% so với năm 2020. Tổng số hội viên toàn huyện hiện là 36.475, đạt tỷ lệ: 30,24% /dân số. Về mô hình tổ Tổ nhân dân tự quản lồng ghép với Khuyến học là 1.310/1.310 (đạt 100%). Số Gia đình học tập đạt: 34.287, tỷ lệ: 95,67 %; về Dòng họ học tập đạt 22, tỷ lệ: 24,44%  và nhiều mô hình khác như nuôi heo đất khuyến học, phong trào vận động xây dựng “Góc học tập” tại gia đình có 22.423, đạt tỷ lệ  94,58.%/số hộ gia đình có con em trong độ tuổi đi học của đơn vị. Về kết quả công tác huy động các nguồn lực chăm lo cho khuyến học, khuyến tài đã huy động tổng số tiền là: 4,811 tỷ đồng, đã cấp 1075 suất học bổng và 3.154 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
 
Từ những thuận lợi, khó khăn năm 2021, HKH huyện Hồng Ngự đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022: Tập trung lãnh đạo HKH các cấp, qua đó củng cố tổ chức hội, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên và tăng cường vận động nguồn quỹ để tạo điều kiện cho học sinh sinh viên có điều kiện học tốt hơn.
 
Tại Hội nghị, Hội Khuyến học Tỉnh đã trao tặng Bằng khen của TW Hội Khuyến học Việt Nam, Giấy khen chủa HKH Tỉnh cho tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc về việc đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng dựng xã hội học tập năm 2021.
 
Dịp này, ông Lê Văn Thuận, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Tỉnh đã trao 6 suất Học bổng Nguyễn Sinh Sắc, trong đó 4 sinh viên nhận học bổng thường niên có mức tiền từ 5 triệu đồng/em đến 7,2 triệu đồn/em và 2 học sinh mồ côi do dịch Covid 19 (1 triệu đồng/em). Tổng cộng với số tiền trao đợt này tại huyện Hồng Ngự là 28,6 triệu đồng.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4904

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com