TW Hội Khuyến học Việt Nam - Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với các cơ quan phối hợp
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với các cơ quan phối hợp
15.11.2021

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Hội Khuyến học Việt Nam với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội giai đoạn 2016-2021. Sáng ngày 12/11/2021, tại cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo Trung ương Hội đã tổ chức buổi làm việc với các cơ quan Trung ương về việc sơ kết Chương trình phối hợp hoạt động trong thời gian qua và năm 2021.

Dự buổi làm việc có đại diện đại diện lãnh đạo Cơ quan trung ương và lãnh đạo các ban, bộ phận phụ trách kết nối Chương trình phối hợp của các Cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam.
 
Chủ trì hội nghị GSTS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký và Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đặt vấn đề, khái quát một số kết quả hoạt động phối hợp trong thời gian qua, dự kiến hoạt động trong thời gian tiếp theo nhằm tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nhấn mạnh một số nội dung về các phong trào “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập”.


Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Các đại biểu dự làm việc đã thông tin, chia sẻ về kết quả hoạt động của cơ quan mình, ngành mình. Các đại biểu đều thống nhất việc ký kết chương trình phối hợp công tác đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 
Tiếp tục thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XII “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chỉ thị 14/CT-TTg, ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Khuyến học Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026… Trong thời gian tiếp theo Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 với các các cơ quan nói trên và với các cơ quan có liên quan khác./.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4894

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com