TW Hội Khuyến học Việt Nam - Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội KHVN nhân dịp kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội KHVN nhân dịp kỷ niệm ngày Khuyến học Việt Nam
02.10.2021

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam và ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam 02/10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Doan gửi thư tới toàn thể cán bộ và hội viên Hội Khuyến học Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Website Trung ương Hội xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Chủ tịch:URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4857

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com