TW Hội Khuyến học Việt Nam - Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020
02.12.2020

Website Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể hội viên và bạn đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020:URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4789

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com