TW Hội Khuyến học Việt Nam - Hội Khuyến học Việt Nam và VCCI sẽ ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Hội Khuyến học Việt Nam và VCCI sẽ ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
15.08.2020

Sáng 13/8/2020, tại trụ sở Hội Khuyến học Việt Nam, GS-TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội cùng Ban Thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để bàn về “Chương trình phối hợp giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phát triển kinh tế doanh nghiệp hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế giai đoạn 2020 – 2025”.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã giới thiệu tóm tắt hoạt động của Hội trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và nhấn mạnh “Hội đang thực hiện những nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước trực tiếp giao, Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Hội Khuyến học Việt Nam giữ vai trò nòng cốt, liên kết với các Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể...trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”, theo đó Chính phủ ra Quyết định 281/QĐ-TTg giao cho Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị”. Hiện Hội đang chuẩn bị tổng kết 5 năm triển khai các mô hình học tập để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
Ngày 08/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-TTg về “Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính, trong đó Hội Khuyến học Việt Nam được giao thực hiện các nhiệm vụ:”Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất tiêu chí công dân học tập; tiếp tục thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030”.


Các đồng chí lãnh đạo VCCI tại buổi làm việc
 
Thông qua các chương trình phối hợp được ký kết giữa Trung ương Hội với các cơ quan như  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt  Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Hội Người Cao tuổi Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam. Các ký kết phối hợp hoạt động đó đang có tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải đẩy mạnh học tập suốt đời trong cán bộ, công nhân viên chức ở đơn vị, từ đó đã xuất hiện những “Đơn vị học tập” tại nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang...

Hai năm qua, Hội cũng đã tổ chức được các cuộc hội thảo khoa học tầm cỡ quốc gia với các trường Đại học về “Vai trò của các Trương Đại học, Cao đẳng trong xây dựng xã hội học tập”, Hội thảo về “Tài nguyên giáo dục mở”, Hội thảo Trường Đại học với việc xây dựng và phát triển mô hình “Công dân học tập” tiếp cận công nghiệp lần thứ tư. Đây là một bước tiến mới về nhận thức của các Trường đại học, Cao đẳng trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam, tạo điều kiện và hỗ trợ cho người lớn, cho mọi người thực hiện học tập thường xuyên và học suốt đời.”
 
Bà Doan nhận xét: “Xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời là để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập quốc tế, để không bị tụt hậu với cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay. Ở Việt Nam, 85% doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa được đào tạo cơ bản. Học tập suốt đời, học tập cho người lớn là một nhiệm vụ cấp bách, nhưng doanh nghiệp lại chưa vào cuộc trong khi chất lượng nguồn nhân lực đang đứng sau một số nước ở Đông Nam Á. Vì vậy, giữa Hội Khuyến học Việt Nam và VCCI ký kết phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập sẽ tạo điều kiện tốt để  thúc đẩy phong trào học tập trong doanh nghiệp”.


Đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI phát biểu tại buổi làm việc
 
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thay mặt VCCI và các đồng chí trong đoàn bày tỏ: “Cảm ơn và cảm phục, kính trọng sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo Trung ương Hội, đúng đầu là Chủ tịch Nguyễn Thị Doan, cùng các cấp Hội trong nhiều năm qua đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao”. 

“Các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang xếp thứ 5 ASEAN về năng xuất lao động và năng lực cạnh tranh. Hơn 800 ngàn doanh nghiệp chính thức và 5,2 triệu hộ kinh doanh (không thuộc diện doanh nghiệp), nếu không được đào tạo cơ bản thì chất lượng và năng xuất lao động sẽ không thể vươn lên ngang tầm các nước trong khu vực chứ chưa nói là ngang tầm quốc tế. Để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, năng xuất lao động và năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp cùng VCCI phải có trách nhiệm tham gia và thúc đẩy xã hội học tập, nếu không học sẽ bị tụt hậu. Vì thế, VCCI mong sớm được ký kết với Hội Khuyến học Việt Nam Chương trình phối hợp hoạt động để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0./.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4742

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com