TW Hội Khuyến học Việt Nam - Đồng Tháp: Gương sáng Dòng họ học tập – Họ Lê ở xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Đồng Tháp: Gương sáng Dòng họ học tập – Họ Lê ở xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh
28.06.2019

Vừa qua, Hội Khuyến học Tỉnh, Cty Xăng Dầu Đồng Tháp phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp về việc tuyên dương “Dòng họ học tập tiêu biểu” nhằm nhân rộng mô hình Dòng họ học tập trong tỉnh, đây là mô hình đang có sức lan tỏa mạnh trên địa bàn Đồng Tháp, qua đó đã xuất hiện nhiều dòng họ học tập, vì dòng họ là cầu nối để gắn kết các gia đình lại với nhau. Tiêu biểu là Dòng họ Lê ngụ tại ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây đã có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Xuất thân từ Nam Định vào Nam lập nghiệp đã 06 đời, người đứng đầu dòng họ Lê là Ông Lê Phước Tánh, ông nội của ông là 01 danh y và là thầy dạy chữ nho trong làng, dòng họ Lê luôn ý thức được lợi ích việc học hành của con cháu trong gia đình, vì thế cả dòng họ tập trung lo cho con cháu học tập thành tài; bên cạnh đó, dòng họ còn xây dựng Quỹ khuyến học để chi khen thưởng cho con cháu học giỏi. Tổng số các thành viên trong dòng họ là 36 người. Điều đáng trân trọng là cả Dòng họ luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau để cùng chăm lo việc học cho con cháu và phát triển kinh tế gia đình.

Dịp này, Cty Xăng Dầu Đồng Tháp đã hỗ trợ cho Quỹ khuyến học của Dòng họ Lê số tiền 2 triệu đồng, Hội Khuyến học Tỉnh cũng đã trao bảng tuyên dương Dòng họ, công nhận Dòng họ Lê là Dòng họ học tập do ông Lê Phước Tánh làm chi hội trưởng.

Với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mà Dòng họ Lê đạt được đã tạo vinh dự, tự hào và động viên con cháu học hành ngày càng tốt hơn.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4591

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com