TW Hội Khuyến học Việt Nam - Thái Nguyên: Phong trào xây dựng Dòng họ khuyến học ở huyện Phú Bình
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Thái Nguyên: Phong trào xây dựng Dòng họ khuyến học ở huyện Phú Bình
31.01.2008

Nhận thức đúng đắn về yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện đường lối và chủ trương của Đảng là "Xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập, học liên tục, học suốt đời".
Những năm qua, Hội Khuyến học Phú Bình đã chủ động và tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền vị trí, ý nghĩa và tác dụng của công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào xây dựng gia đình khuyến học, dòng họ khuyến học trong các cơ quan, thôn xóm, trường học, trong phường, phụ huynh học sinh và nhân dân trong địa bàn.

Sau 4 năm hoạt động, đến nay toàn huyện đã có 100% xã, thị trấn có Hội Khuyến học; 100% các cơ quan, đơn vị, trường học và 92% số thôn. xóm, khu phố có chi hội khuyến học.

Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào xây dựng gia đình hiếu học, phong trào xây dựng các dòng họ khuyến học cũng phát triển nhanh và hiệu quả.


Ngay từ khi chưa có Hội Khuyến học, với truyền
thống hiếu học và truyền thống của gia tộc, của dòng họ, tại nhiều địa phương trong huyện, nhiều dòng họ, gia tộc đã tự xây dựng các nội dung, các mô hình chăm lo, khuyến khích động viên con cháu học tập và rèn luyện, thi cử đỗ đạt. Khi Hội Khuyến học huyện, xã và cơ sở được thành lập đặc biệt từ sau Đại hội biểu dương, khen thưởng lần thứ nhất (2004) thì phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học cũng có điều kiện phát triển mạnh, rộng khắp và có hiệu quả thiết thực. Hằng năm, các dòng họ có ngày giỗ tổ (họ), sau nghi lễ trang trọng thờ cúng tổ tiên là phần nghi lễ tuyên dương, khen thưởng cho con cháu trong dòng họ học giỏi, đỗ đạt cao. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của các dòng họ và góp phán khích lệ động viên con cháu và cộng đồng các gia đình trong dòng tộc phấn đấu vươn lên làm sáng danh tổ tiên.

Tất cả các dòng họ đều có Ban khuyến học, có Quỹ khuyến học, nhiều thì có 7 triệu đồng, nhỏ cũng có 1 ,5 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ khuyến học, hằng năm các dòng họ đều tổ chức khen thưởng cho con cháu vào dịp giỗ tổ (họ), Tết Thiếu nhi hoặc Tết Trung thu.

Để kịp thời khuyến khích phong trào, Hội Khuyến học tổ chức hội nghị chuyên đề về khuyến học, thông qua đó để tiếp tục hướng dẫn, động viên công tác khuyến học trong các dòng họ. Vì vậy ở nhiều hội và chi hội khuyến học cơ sở phong trào xây dựng các dòng họ làm khuyến học rất tốt. Tại Đại hội Biểu dương dòng họ khuyến học lần thứ 2 năm 2007 toàn huyện có 217 dòng họ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, trong đó có 21 dòng họ khuyến học tiêu biểu, xuất sắc. Ba dòng họ được đi dự Đại hội biểu dương khen thưởng của Tỉnh hội.

Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyển, sự hoạt động tích cực của các hội viên và chi hội các cấp, chắc chắn phong trào gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học sẽ tiếp tục phát triển và thu được kết quả tốt đẹp.

Dương Đình Khánh
(Thường trực Hội Khuyến học Phú Bình)


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=442

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com