TW Hội Khuyến học Việt Nam - Tài liệu 'Giáo dục người lớn - Chuyên ngành giáo dục mới'
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Tài liệu 'Giáo dục người lớn - Chuyên ngành giáo dục mới'
12.04.2018

Học tập suốt đời của người lớn là xu thế tất yếu không chỉ ở các nước trên thế giới, trong khu vực, mà cả ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của thời đại mới – Thời đại của Cách mạng công nghiệp 4.0, thời đại của nền kinh tế tri thức, của xu thế toàn cầu hóa và hội nhập ...
Việc tổ chức giáo dục và học tập cho người lớn đòi hỏi phải có cơ sở lý luận, cách tiếp cận đặc thù, phù hợp với đặc điểm của người lớn. Tuy nhiên, khoa học về Giáo dục người lớn mới được khởi xướng và phát triển 50 năm trước đây và còn ít được biết đến, đặc biệt ở Việt Nam.

Trung ương Hội KHVN trân trọng giới thiệu 1 số bài viết về chuyên ngành giáo dục mới với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và học tập của người lớn trong thời gian tới.

BÀI 1

GIÁO DỤC NGƯỜI LỚN - CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MỚI
Tải xuống tại đây
 

URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4344

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com