TW Hội Khuyến học Việt Nam - HKH Thanh Hóa: Hướng dẫn thực hiện cam kết 'Thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua TTHTCĐ'
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

HKH Thanh Hóa: Hướng dẫn thực hiện cam kết 'Thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua TTHTCĐ'
17.04.2017

Website Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trân trọng giới thiệu công văn Hướng dẫn thực hiện cam kết 'Thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua TTHTCĐ' của Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tới toàn thể Hội viên và bạn đọc để tham khảo.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4098

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com