TW Hội Khuyến học Việt Nam - Đề nghị gửi Báo cáo về tình hình phát triển tổ chức Hội trong các trường Đại học và Cao đẳng
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Đề nghị gửi Báo cáo về tình hình phát triển tổ chức Hội trong các trường Đại học và Cao đẳng
27.03.2017

Ngày 27 tháng 03 năm 2017, thay mặt Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký GS.TS Phạm Tất Dong đã ký Công văn số 100 /CV-KHVN, gửi Hội Khuyến học các tỉnh thành phố đề nghị gửi báo cáo về Tình hình phát triển tổ chức Hội trong các trường Đại học và Cao đẳng. Website TW Hội Khuyến học Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn công văn trên:


*Các đơn vị đã có báo cáo:
Thái nguyên
Quảng Nam
Cao Bằng
Thanh hóa
Đông Tháp
Vĩnh Long
Bắc Cạn
Hà Tĩnh
Tây Ninh
Thành phố Hồ Chí Minh không đầy đủ


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4080

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com