TW Hội Khuyến học Việt Nam - Kế hoạch Tuyên truyền năm 2017 và hướng tuyên truyền đến năm 2020
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Kế hoạch Tuyên truyền năm 2017 và hướng tuyên truyền đến năm 2020
28.02.2017

Ngày 22 tháng 02 năm 2017, thay mặt Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký GS.TS Phạm Tất Dong đã ký Công văn số 67 CV/KHVN, về Kế hoạch Tuyên truyền năm 2017 và hướng tuyên truyền đến năm 2020. Website TW Hội Khuyến học Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn công văn trên:
Công văn số 67 CV/KHVN
Tải xuống tại đây
 

URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4071

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com