TW Hội Khuyến học Việt Nam - Phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Thị Doan tại Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Thị Doan tại Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
21.12.2016

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự Đại hội về phía địa phương có đồng chí Phạm Minh Huấn,Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đồng chí Hà Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, các Sở, Ngành… của UBND tỉnh Tuyên Quang.
Về phía Trung ương Hội có GS.TS-NGƯT Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Đăng Cúc Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ, bà Thái Thị Xuân Đào Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Phong trào Trung ương Hội, Tám đoàn đại biểu của các tỉnh Lao Cai, Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Yên Bái, Hà Giang và 216 hội viên tiêu biểu đại diện cho 123.891 hội viên của tỉnh về dự Đại hội.

Đại hội đã tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Tỉnh Hội, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu 31 vị vào Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội GS.TS-NGƯT Nguyễn Thị Doan rất vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 Tỉnh Hội Tuyên Quang đã thực hiện tốt những công việc cụ thể sau đây:

1.Tỉnh hội đã liên kết phối hợp với các  phương tịên thông tin đại chúng của tỉnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước tạo nhận thức cho nhân dân về sự học của người lớn, sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo tỉnh đến cán bộ xã phường trong phong trào xây dựng xã hội học tập của tỉnh.

2.Là một tỉnh có địa hình phức tạp, song đến nay toàn tỉnh đã có 100% (7/7) huyện, quận, 100% (141/141) xã, Phường có tổ chức hội hoạt động với 2.962 chi hội, ban khuyến học, 123,891 hội viên đạt 14% dân số toàn tỉnh, đây là một nỗ lực lớn của Tỉnh Hội Tuyên Quang.
3.Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học được đẩy mạnh, toàn tỉnh đã có 14.437 gia đình hiếu học, 181 dòng họ hiếu học, 557 cộng đồng khuyến học và 354 đơn vị khuyến học, đây là cơ sở quan trọng làm nền tảng cho việc thực hiện xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập.

4.Đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Đề án 281 “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng động” xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập; thực hiện thí điểm “Đơn vị học tập” theo Thông tư 44/BGD-ĐT. Kết thúc năm 2016 toàn tỉnh đã có 25 xã, phường, thị trấn; 745 gia đình; 28 dòng họ và 39 cộng đồng hoàn thành chương trình thực hiện thí điểm.

5.Mặc dù còn nhiều khó khăn, Song Quỹ khuyến học của tỉnh cũng luôn phát triển, đến 30/11/2016 tổng số Quỹ khuyến học của tỉnh đạt: 9.043.507.000.đồng là một nỗ lực rất lớn của Hội Khuyến học Tuyên Quang.

Với niềm vui thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch mong muốn Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang cần tập trung giải quyết một số nội dung sau:

1.Ban Chấp hành Tỉnh Hội nhiệm kỳ này cần tập trung lãnh đạo toàn hội triển khai 10 nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội V Hội Khuyến học Việt Nam đề ra, đặc biệt đẩy mạnh việc học của người lớn - nguồn nhân lực cơ bản của sự phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương.
2.Tiếp tục phát triển tổ chức hội tại các cơ quan, ban, ngành trong cơ quan tỉnh, huyện, xã, đặc biệt tập trung xóa mù tin học và ngoại ngữ đối với cán bộ các cấp, phấn đáu đạt chuẩn quy định cho cán bộ theo Quyết định 112/QĐ , Quyết định 89/QĐ của Chính phủ về xây dựng xã hội học.

3.Tập trung phát triển Quỹ khuyến học lớn mạnh hơn nữa, giành  phần Quỹ khuyến học hỗ trợ cho những người lao động có sáng kiến, sáng chế, những người tự học thành tài, có sản phẩm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

4. Phát huy vai trò vị trí chức năng của các Trung tâm học tập cộng đồng ngôi nhà chung bồi dưỡng tri thức nâng cao dân trí, tạo cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học suốt đời góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dượng đời sống văn hóa của địa phương.

5.Tham mưu đề xuất vởi Tỉnh ủy, UBND chỉ đạo việc triển khai đại trà các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập theo Quyết định 281, Sở Giáo dục chủ động cùng Hội Khuyến học triển khai thực hiên xây dựng Đơn vị học tập theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục - Đào tạo trên phạm vi toàn tỉnh.

Thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tôi xin cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh phát triển. Với tiềm năng của Tuyên Quang, Chủ tịch đề nghị Lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Tuyên Quang, đặc biệt Ủy ban nhân dân tỉnh sớm công nhận  Hội Khuyến học tỉnh là hội đặc thù, tạo điều kiện khuyến khích động viên cán bộ khuyến học các cấp và tạo cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học suốt dời từng bước xây dựng tình Tuyên Quang trở thành một xã hội học tập./.
                                                          
Nguyễn Đăng Cúc - Thái Thị Xuân Đào


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4052

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com