TW Hội Khuyến học Việt Nam - Ảnh Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm và các Đại biểu
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Ảnh Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm và các Đại biểu
13.06.2007

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm chụp hình lưu niệm cùng các Đại biểu về dự lớp tập huấn Văn phòng và quản trị mạng tại Cửa Lò - Nghệ An

 

 

 

 URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=35

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com