TW Hội Khuyến học Việt Nam - Gia Lai: Xây dựng quĩ học bổng Nay Der
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Gia Lai: Xây dựng quĩ học bổng Nay Der
20.12.2007

Chiều 18/12, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng đã có buổi làm việc về việc vận động thành lập Quỹ học bổng Nay Đer của tỉnh.
Mục đích của việc vận đồng thành lập Quỹ học bổng Nay Đer là nhằm giúp đỡ , hỗ trợ, khuyến khích và cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, học sinh sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia công tác khuyến học, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp đã thống nhất các nội dung làm cơ sở cho việc thành lập Quỹ như: phương thức huy động, cách sử dụng nguồn Quỹ, kêu gọi các nhà hảo tâm, những người có tâm huyết đối với công tác khuyến học ở các địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian thực hiện cuộc vận động cho Quỹ là 3 năm ( từ 2008 đến 2010), với số tiền vận động quyên góp phấn đấu đạt hơn 10 tỷ đồng. Số tiền này sẽ gởi vào Ngân hàng, hàng năm trích lãi suất thực hiện việc cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, học sinh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc .

Bên cạnh việc thành lập ban vận động, các ngành hữu quan cần phải chú trọng công tác tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của Quỹ học bổng Nay Đer, tấm gương Nay Đer trong mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện thành công chương trình giao lưu truyền hình trực tiếp với chủ đề "Vì sự nghiệp Khuyến học-Khuyến tài tỉnh Gia Lai", dự kiến diễn ra vào sáng 31/12/2007, tại Hội trường 2/9 với nội dung ôn lại truyền thống Nay Đer, giao lưu gặp mặt những học sinh sinh viên xuất sắc...

CVVP


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=338

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com