TW Hội Khuyến học Việt Nam - Ảnh tư liệu về Tập huấn nghiệp vụ văn phòng và quản trị mạng toàn quốc tại Cửa Lò - Nghê An
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Ảnh tư liệu về Tập huấn nghiệp vụ văn phòng và quản trị mạng toàn quốc tại Cửa Lò - Nghê An
13.06.2007

Ảnh tư liệu: Ca nhạc chào mừng, diễn văn khai mạc......

 

 

 

 URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=33

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com