TW Hội Khuyến học Việt Nam - Bình Phước: Chuẩn bị Lễ tuyên dương cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2006-2007
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Bình Phước: Chuẩn bị Lễ tuyên dương cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2006-2007
26.10.2007

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức tuyên dương cán bộ, học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc của tỉnh năm 2007, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục & Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh chuẩn bị các nội dung và kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ, học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc của tỉnh năm 2007
Trên cơ sở nội dung tham mưu của Sở Giáo dục & Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2353/UBND-VX ngày 03/10/2007 về việc thuận chủ trương và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 03/10/2007 tổ chức Lễ tuyên dương cán bộ, học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc của tỉnh năm 2007.

Ngày 15/10/2007, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các ngành và Ban Tổ chức Lễ tuyên dương để đánh giá, rà soát lại toàn bộ các nội dung chuẩn bị và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo tổ chức Lễ tuyên dương được trang trọng, nghiêm túc và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Lễ tuyên dương nhằm mục đích tôn vinh và khuyến khích cán bộ, sinh viên, học sinh trong tỉnh đã có nhiều cố gắng phấn đấu trong học tập đạt thành tích giỏi, xuất sắc. Đồng thời, là dịp để động viên gia đình, cơ quan, trường học đã tạo điều kiện cho cán bộ, học sinh, sinh viên của đơn vị mình đạt thành tích cao trong học tập.

Đối tượng và số lượng được tuyên dương : Tổng số 85 người với 108 giải (trong số học sinh trên có một số học sinh đạt cùng lúc nhiều giải). Trong đó:

- Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia : 12 học sinh.

-Học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh : 51 học sinh.

-Học sinh đỗ tốt nghiệp thủ khoa : 03 sinh viên (CĐSP).

-Học sinh thi đậu đại học điểm cao từ 27 điểm trở lên: 07 người.

-Tiến sĩ, Thạc sĩ tốt nghiệp loại giỏi : 12 người (01 Tiến sĩ, 11 Thạc sĩ).

Đồng thời, trong dịp này Hội Khuyến học trao học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số thi đậu vào đại học nguyện vọng 1: 12 người.

Định mức tiền thưởng :

-Định mức tiền thưởng : Năm 2007 dự kiến sẽ tăng mức tiền thưởng lên 1,5 lần so với năm 2006.

-Tiền thưởng gồm 02 nguồn: từ ngân sách Nhà nước và Quỹ khuyến học của tỉnh.

-Về tiền thưởng phần ngân sách Nhà nước chỉ trao giải cao nhất, còn Quỹ khuyến học sẽ trao tất cả số giải thưởng cho những học sinh, sinh viên nào đoạt nhiều loại giải thưởng.

Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ tuyên dương :

- Thời gian (dự kiến) : 02 ngày (chiều thứ Sáu 09/11 và ngày thứ Bảy 10/11/2007).

- Địa điểm : Tại Đền thờ vua Hùng và Bác Hồ (Phú Riềng)./.

PHƯỚC HOÀNG


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=275

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com