TW Hội Khuyến học Việt Nam - Hội Khuyến học Hậu Giang
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Hội Khuyến học Hậu Giang
02.09.2007

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, nâng cao chất lượng hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng
Phát huy thành quả hoạt động công tác khuyến học năm 2006 tiếp tục thực hiện phương hướng hoạt động Hội năm 2007, với sự tích cực của cán bộ Hội các cấp, sự kết hợp chặt chẽ của ngành Giáo dục và các ban, ngành , đoàn thể, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của TW Hội, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Hội khuyến học Tỉnh Hậu Giang đã thực hiện được một số mặt công tác sau:

1- Công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của BCH Tỉnh Hội, trong năm 2007 tiếp tục mở rộng, củng cố và phát triển vững chắc tổ chức Hội và hội viên. Các Huyện, Thị Hội đã tích cực không ngừng duy trì phát triển thêm tổ chức Hội và hội viên mới, một số Huyện, Thị Hội do chia tách lại địa bàn hành chính đã nhanh chóng xây dựng các tổ chức Hội nhằm đưa hoạt động Hội vào nền nếp hiệu quả. Các cấp Hội từ Tỉnh, Huyện, Thị đến cơ sở xã, phường, thị trấn đều xây dựng được quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt
động nhịp nhàng đồng bộ theo sự chỉ đạo của TW Hội.

Để việc quản lý được chặt chẽ phù hợp với địa phương Tỉnh Hội đã thống nhất đổi tên gọi các tổ chức Hội của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trường học, nhà thờ, doanh nghiệp thành Ban khuyến học để phân biệt với tổ chức chi Hội ở xóm, ấp, khu vực dân cư. Đang đề nghị tăng cường thêm 01 nhân viên Văn phòng cho các Huyện, Thị Hội và Chủ tịch Hội cơ sở chuyên trách hưởng trợ cấp lương. Một số Huyện, Thị Hội và Hội cơ sở xã, phường còn gặp khó khăn về kinh phí hoạt động nhưng đã kiên trì tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện tốt cho Hội hoạt động, lãnh đạo thường trực Tỉnh Hội tổ chức các đợt thăm, kiểm tra trực tiếp chỉ đạo 7/7 Huyện, Thị Hội.

Kết quả 6 tháng đầu năm kết nạp thêm 6.617 hội viên nâng số hội viên toàn Tỉnh lên 31.969 hội viên, đạt tỷ lệ 4 % dân số.

Xây dựng thêm 43 tổ chức chi Hội, Ban khuyến học nâng số chi Hội, Ban khuyến học lên 454 đạt tỷ lệ 57,25 %.
2- Công tác hoạt động khuyến học, khuyến tài trong nhà trường.

Các Huyện, Thị Hội và Hội cơ sở đã coi trọng công tác phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và nhà trường tích cực vận động nhân dân đưa con em đi học đúng độ tuổi hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, hỗ trợ cho nhiều em có hoàn cảnh khó khăn bỏ học trở lại lớp 663 em

Trao học bổng, phần thưởng cho học sinh, sinh viên, thầy giáo cô giáo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, dạy giỏi.

Tiếp tục mở rộng cuộc vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên, các nhà hảo tâm đỡ đầu những học sinh nghèo, tự nguyện hằng năm trích từ 1 đến 2 ngày lương đóng góp quỹ Hội.

Vận động nhân dân hiến đất làm trường học, mua sắm trang thiết bị cho trường, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia.

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động thi đua dạy tốt học tốt chống lưu ban bỏ học vận động thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh và con em tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường thực hiện cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong ngành giáo dục" khắc phục tình trạng ngồi nhằm lớp. Kết hợp với ngành giáo dục thực hiện phương án kế hoạch chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp nghiêm túc chất lượng chống tiêu cực trong thi cử.

3- Công tác phát triển và củng cố các TTHTCĐ xã, phường, thị trấn và phong trào xây dựng GĐHH, dòng bọ khuyến học.

- Công tác phát triển củng cố các TTHTCĐ.

Được các cấp Hội quan tâm kết hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức xã hội coi trọng việc phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đến nay toàn Tỉnh tổ chức thêm được 6 Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường nâng số tổ chức TTHTCĐ toàn Tỉnh lên 66/67 xã, phường đạt tỷ lệ 98,5 % có nhiều TTHTCĐ đã xây dựng được chương trình nội dung học tập. Từ đầu năm 2007 đến nay đã tổ chức được 183 lớp học với nhiều ngành nghề, thu hút 11.072 người theo học.

- Phong trào xây dựng gia đình hiếu học:

Các cấp Hội đều nhận thức sâu sắc GĐHH, dòng họ khuyến học, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng XHHT. Từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng GĐHH, dòng họ khuyến học, 6 tháng đầu năm 2007 công nhận thêm được 7.538 GĐHH nâng tổng số GĐHH toàn tỉnh lên 14.239 đạt tỷ lệ 8,55 % tổng số hộ toàn tỉnh. Qua phong trào đã thực sự có tác động đến phong trào toàn dân chăm lo đến sự nghiệp GD&ĐT đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, toàn Đảng toàn dân chăm sóc đến việc học hành của con cháu, số học sinh chăm học vượt khó học giỏi tăng lên rõ rệt. Số người tham gia học tập thường xuyên ở các loại hình trường lớp khác nhau ở các TTHTCĐ tăng ngày càng nhiều.

4- Công tác tuyên truyền về Hội và bồi dưỡng cán bộ Hội.

Công tác tuyên truyền vận động của các cấp Hội tỉnh Hậu Giang từng bước đi vào chiều sâu với nhiêu hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng và Hội nghị, liên tịch phối hợp với cơ quan báo đài và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền rộng khắp về hoạt động khuyến học, khuyến tài nêu gương người tốt việc tốt tham gia hỗ trợ phát triển khuyến học nhằm đưa các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, tạo nên sức mạnh cuốn hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào khuyến học góp phần thực hiện có hiệu quả sự nghiệp phát triển Giáo dục - Đào tạo, xây dựng cả nước trở thành XHHT như:

Quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về GD-ĐT để vận dụng vào hoạt động khuyến học.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội khuyến học Việt nam lần thứ III chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch hoạt động công tác khuyến học.

Phát động các đợt thi đua mua và đọc báo Khuyến học & Dân trí đến tận Chi Hội, Ban khuyến học.

Tổng hợp gương người tốt việc tốt khuyến học, xuất bản 1.000 cuốn gương sáng khuyến học Tỉnh Hậu Giang./.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=209

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com