TW Hội Khuyến học Việt Nam - Tháng Khuyến học Nghệ An lần thứ 4
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Tháng Khuyến học Nghệ An lần thứ 4
24.08.2007

Từ ngày thành lập tới nay, Hội Khuyến học Nghệ An đã có những bước phát triển tương đối sâu rộng, các hoạt động Khuyến học đa dạng và phong phú nhất là ở cộng đồng dân cư, dòng họ, cơ quan, xí nghiệp... góp phần đáng kể vào công cuộc xã hội hoá giáo dục và xây dựng Xã hội học tập.
Để hoạt động khuyến học phát triển bền vững, đi vào chiều sâu; hoạt động Khuyến học cần có những thời gian cao điểm tạo thành phong trào sâu rộng trong quần chúng, nhân dân. Trong thời gian qua, từ năm 2004 đến nay, hàng năm Tỉnh hội đã triển khai có hiệu quả 2 chủ đề thi đua khuyến học "Tết khuyến học khuyến tài" vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền và "Tháng khuyến học Nghệ An" vào dịp khai giảng năm học mới, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Hai nội dung chủ yếu của "Tháng khuyến học Nghệ An" là đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài và tham gia cùng ngành Giáo dục chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Sau 3 năm tổ chức "Tháng khuyến học" đã góp phần tạo nên diện mạo của Hội Khuyến học với 100% huyện, thị, thành, xã, phường, thị trấn, trường học; 85% làng, bản, khối, xóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành lập Hội. Hàng năm có trên 17 vạn gia đình đạt danh hiệu "Gia đình hiếu học", trên 4 ngàn dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ khuyến học"; huy động được trên 20 tỷ đồng quỹ khuyến học; góp phần cùng ngành giáo dục xây dựng được trên 456 trung tâm học tập cộng đồng .v.v.
Tháng khuyến học năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"; tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 3, tỉnh Nghệ An lần thứ 2, cuộc vận động " nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong ngành Giáo dục"; năm kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm quê, thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".v.v.

Chương trình hành động "Tháng khuyến học Nghệ An" lần thứ 4 tập trung vào các nội dung. Một là đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Khuyến học các cấp vững mạnh, chú trọng chất lượng tổ chức Hội cơ sở, Chi hội và hội viên Hội khuyến học Việt Nam, tiếp tục phấn đấu 100 % làng, bản, khối, xóm đều có Chi hội, duy trì sinh hoạt, có sổ danh sách Hội viên ghi chép đầy đủ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học; vận động toàn dân tham gia đăng ký danh hiệu "Gia đình hiếu học", "Dòng họ khuyến học", "Cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp khuyến học", "Xã, phường, thị trấn, làng, bản, khối, xóm khuyến học"; Phấn đấu 100% các thôn bản, khối, xóm tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua "Gia đình hiếu học" để cuối năm có ít nhất 50% trở lên số gia đình Hội viên đạt danh hiệu thi đua "GĐHH". Tổ chức tốt Đại hội biểu dương GĐHH, DHKH tiêu biểu ở các cấp Hội, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động của Hội Khuyến học. Động viên nhân dân xây dựng Quỹ khuyến học ở xã, phường, thị trấn, làng, bản, khối, xóm, dòng họ, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp; vận động con em quê hương khắp mọi miền đất nước, kể cả kiều bào ở nước ngoài, tham gia đóng góp Quỹ khuyến học dưới nhiều hình thức khác nhau, như đóng góp Quỹ Khuyến học gia đình, dòng họ, thôn, bản, khối, xóm, xã, phường, thị trấn.

Hai là góp phần tích cực cùng toàn dân chuẩn bị tốt cho năm học mới 2007-2008; vận động đưa trẻ đến trường, đi học đúng độ tuổi, thực hiện chương trình phổ cập giáo dục; giúp đỡ cho những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi, tàn tật, lang thang, cơ nhỡ, nghèo khó, con em gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa xôi, hẻo lánh đều được đến trường.v.v.; vận động xoá mù chữ và chống tái mù; vận động mọi người đi học tại các Trung tâm HTCĐ. Tuyên truyền vận động nhân dân để con em có sức học vừa phải, phân luồng học nghề, học trung cấp hệ 3 năm sau THCS, đây là cách làm hiệu quả, nhằm giúp con em chúng ta, vừa có trình độ văn hoá, vừa có tay nghề để vào đời lập thân, lập nghiệp.

Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện có kết quả "Tháng khuyến học Nghệ An" lần thứ 4. Trước hết các cấp Hội cần kịp thời tham mưu cụ thể để cấp uỷ Đảng, Chính quyền tổ chức quán triệt Chỉ thị 11 của Bộ chính trị; tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng XHHT của Chính Phủ, Kế hoạch xây dựng XHHT ở Nghệ An; Kế hoạch của Hội Khuyến học thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của UB MTTQ tỉnh, về sự phối hợp giữa Hội khuyến học với các tổ chức thành viên, trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài từ cơ sở.

Thứ hai là tổ chức tuyên truyền sâu rộng, liên tục về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chủ đề "Tháng khuyến học Nghệ An" bằng nhiều hình thức biện pháp, trong đó tuyên truyền trong cán bộ hội viên cùng hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động"nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".

Thứ ba là tổ chức tốt Đại hội biểu dương "Gia đình hiếu học", "Dòng họ khuyến học" tiêu biểu; tặng học bổng cho HS, SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như con em thương bin, liệt sỹ, gia đình nghèo khó đã vươn lên học tập tiến bộ tu dưỡng tốt; khen thưởng con em Hội viên có thành tích học tập tốt. Ngoài các hoạt động thông thường như tổ chức lễ phát động, hội nghị, toạ đàm, gặp mặt về "Tháng khuyến học".v.v. các cấp Hội cần tạo ra các nội dung hình thức hoạt động năng động, mang tính đặc thù của địa phương, nhằm tạo ra hiệu quả thiết thực.

Ba năm qua, thực hiện "Tháng khuyến học Nghệ An" đã đem lại một số kết quả tốt đẹp, "Tháng khuyến học Nghệ An" lần thứ 4 năm 2007 sẽ thành công tốt đẹp hơn, tạo nên sự phát triển bền vững của Hội Khuyến học nhằm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị, góp phần tích cực xây dựng Xã hội học tâp trên quê hương ta.
Bài viết của Cao Đình Hòe - phó Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=197

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com