TW Hội Khuyến học Việt Nam - Tham mưu đúng, chọn đúng nội dung, chỉ đạo sâu sát công tác khuyến học
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Tham mưu đúng, chọn đúng nội dung, chỉ đạo sâu sát công tác khuyến học
22.08.2007

Chúng tôi đến thăm nhà giáo Nguyễn Huy Chấp, nguyên trưởng phòng GD-ĐT huyện, nguyên Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nay là Uỷ viên BCH Hội Khuyến học tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện. Ông say sưa đưa cho chúng tôi xem hồ sơ sổ sách làm khuyến học, rồi ông kể cho chúng tôi nghe về những việc mà cán bộ khuyến học đã suy nghĩ, đã tham mưu, đã làm; với sự mẫn cán cống hiến cho khuyến học.
Kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất đến nay, tuy chưa được 4 năm, nhưng ngần ấy thời gian cán bộ và Hội viên nơi đây là làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các hoạt động khuyến học. Ông Nguyễn Huy Chấp cho biết: "Cho đến nay đã có 34/34 xã thị trấn; 497/497 khối xóm; 110 trường học MN, TH, THCS, THPT. TT GDTX; 39 cơ quan cấp huyện đã thành lập hội; có 100 ban khuyến học dòng họ; với tổng số trên 3 vạn hội viên; năm 2007 có 3 vạn gia đình đăng ký danh hiệu "Gia đình hiếu học", 120 dòng họ đăng ký danh hiệu "Dòng họ khuyến học", 34 Hội cơ sở xã, thị đăng ký danh hiệu "xã, thị khuyến học", 497 chi hội đăng ký danh hiệu "chi hội khối xóm khuyến học". Quỹ Khuyến học toàn huyện có trên 1,1 tỷ đồng; trong đó ở huyện 120 triệu đồng, ở xã thị, khối xóm, dòng họ 850 triệu đồng, ở cơ quan, đơn vị trường học 250 triệu đồng; bình quân mỗi người dân hàng năm đóng góp trên 6.000 đ vào Quỹ Khuyến học các cấp, trong dịp Tháng khuyến học Nghệ An - Tháng khuyến học Nghi Lộc" lần thứ 4 đã phát học bổng cho trên 400 em với số tiền 80 triệu đồng; đã phát thưởng cho 5 ngàn lượt em với số tiền 140 triệu đồng; đến nay 100% xã, thị thành lập Trung tâm HTCĐ .v.v.".

Để có những kết quả bước đầu nêu trên, Hội Khuyến học huyện đã làm tốt nhiều việc, trong đó: "Hội biết tham mưu đúng, biết lựa chọn nội dung để hoạt động và biết tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực". Chẳng hạn Hội Khuyến học huyện đã tham mưu cho Huyện uỷ để trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện có nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Huyện hội còn nhắc nhở các Hội cơ sở xã, thị, cơ quan đơn vị đưa nội dung khuyến học vào các Văn kiện Đại hội Đảng cơ sở. Về chỉ đạo và tổ chức thực hiện thì Huyện hội đã tập trung lựa chọn một số nội dung cốt lõi chẳng hạn tham mưu về việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng "Gia đình hiếu học" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; Phòng Giáo dục, Phòng Văn hoá và Hội Khuyến học huyện đã có hướng dẫn liên ngành gắn nội dung và việc bình bầu danh hiệu "Gia đình hiếu học" với "Gia đình văn hoá"; "Dòng họ khuến học" với "Dòng họ văn hoá"; Huyện hội phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể, tổ chức xã hội, đưa nội dung khuyến học lồng ghép với nội dung hoạt động của cơ quan, đơn vị; tiến tới đưa tiêu chí thi đua khuyến học vào tiêu chí đánh giá thi đua của cơ quan đơn vị của các cấp hành chính.

Hội Khuyến học là tổ chức Hội xã hội, tập hợp những người 3T (tự nguyện, tâm huyết, trí tuệ), đã từng làm nên hiệu quả thiết thực trong sự nghiệp khuyến học, được cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, tán phục và tin yêu. Tuy vậy có một số vấn đề tham mưu, kiến nghị, đề xuất của Hội chưa được đáp ứng, đó cũng là việc bình thường, việc chờ đợi là cần thiết.

Hiện nay ở Nghi Lộc đang tập trung chỉ đạo và thực hiện chủ đề "Tháng Khuyến học Nghệ An - Tháng Khuyến học Nghi Lộc" lần thứ 4, với nội dung chủ yếu là tổ chức tốt đại hội biểu dương "Gia đình hiếu học", "Dòng họ khuyến học" vốígp phần chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới 2007 - 2008.

Nhìn vào kết quả hoạt động khuyến học của Nghi Lộc không chỉ có chúng tôi mà đông đảo cán bộ nhân dân huyện nhà đều ghi nhận, ai cũng tấm tắc khen Hội Khuyến học quê mình. Ba năm qua Hội Khuyến học Nghi Lộc là một trong những đơn vị được TW hội, Tỉnh hội khen; với cách nghĩ, cách tham mưu, cách thức lựa chọn nội dung hoạt động, cách làm trong thời gian qua, năm 2007 Hội Khuyến học Nghi Lộc sẽ gặt hái được những thành tích bội thu.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=189

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com